LNG-terminaalin vastustajat pelkäävät melua ja suuronnettomuutta

Turun kaavoitustoimi pitää muistutuksia aiheettomina. Riskianalyysi ja melututkimus puoltavat sijoitusta Pansioon.

Kiistelty LNG-terminaali sijoittuisi Pansion oljysatamaan. Kuva: Linus Hoffman / Yle

Pansioon suunnitellun LNG-terminaalin kaavamuutoksesta on jätetty viisi muistutusta. Niissä arvostellaan sijoituspaikan valintaa sekä vaikutuksia turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja meluun.

Erityisesti kritiikkiä sai suuronnettomuusvaarallisten laitosten liian mittava keskittäminen asuinalueen tuntumaan.

Kaavoitustoimen mielestä muistutukset eivät anna aihetta muutoksiin. Esimerkiksi riskitarkastelussa onnettomuuden vaikutusalue rajautuisi pelkästään satamaan. Ympäristömeluselvityksessä terminaali ei olennaisesti muuttaisi alueen melukuormaa.

Kaavamuutos mahdollistaa nesteytetyn maakaasun varastoimiseen tarkoitetun terminaalin rakentamisen öljysataman alueelle.

Lopullisesti asian ratkaisee kaupunginvaltuusto