Nuoret eivät usko pelialan hyötyvän EU:sta

Kainuulaisille tehdyssä EU-mielipidetutkimuksessa 15 - 24-vuotiaat eivät luota EU:n hyödyttävän paikallista pelialaa, vaan eniten uskoa löytyy 55 - 79-vuotiailta kainuulaisilta. Tutkimuksen 378:sta vastaajasta yli 70% toivoo EU:lta apua työllisyyteen.

Kotimaa
EU:n lippu heiluu Euroopan Unionin rakennusten edessä Brysselissä. Lipun läpi näkyy matkalaukkua vetävä mies.
Olivier Hoslet / EPA

EU:n digitaaliset sisämarkkinat (siirryt toiseen palveluun) hyödyttävät pelialaa erittäin tai melko paljon, uskoo yli viidennes 55 - 79-vuotiaasta vastaajasta, joskin sama ikäluokka myös uskoo niistä hyötymiseen vähiten. Ikäluokasta 22% uskoo pelialan hyötyvän erittäin tai melko paljon, mutta 43% vain jonkin verran tai ei lainkaan.

15 - 24-vuotiaista ja 25 - 39-vuotiaista vain viitisentoista prosenttia kummastakin ikäryhmästä uskoo Kainuun pelialan hyötyvän EU:n digitaalisista sisämarkkinoista erittäin tai melko paljon.

Vaikka Kainuussa kiinteää laajakaistaverkkoa ei ole saatu rakennettua jokaiselle haja-asutusalueelle, on isoin huoli EU:n suuntaan tietoverkon turvallisuudessa. 66% vastaajista toivoo EU:n vaikuttavan tietoverkon turvallisuuteen ja 60% vastaajista laajakaistayhteyksien saamiseksi haja-asutusalueelle.

25 - 32 prosenttia vastaajista toivoo EU:n vaikuttavan nettiostosten kuluttajansuojaan ja matkapuhelinten verkkovierailujen eli roaming-hintoihin.

Ympäristöasioissa apua kaipaa vain 30%

Kysyttäessä EU:n tärkeyttä Kainuun tulevaisuuden haasteissa, eniten apua kaivataan työllisyyden hoidossa ja talouskysymyksissä. Työllisyys sai mainintoja 71 prosentilta vastaajista ja talousasiat 51.

Vähiten kainuulaisia kiinnostaa EU:n vaikutusvalta maailmassa (10% vastaajista) ja kuluttajansuoja (10%). Maahanmuuttoasioissakaan kainuulaiset eivät koe kaipaavansa EU:n apua.

30% vastaajista näkee EU:n tärkeäksi kainuulaisten kannalta ympäristö- tai ilmasto- ja energiakysymyksissä. Rikollisuuden torjunnassa EU:n merkitys korostuu vastaajista 35 prosentin mielestä.

EU:n yrityspolitiikalla vastaajista 58% kannattaa tuen suuntaamista yritysten perustamiseen ja vain viitisentoista prosenttia vastaajista tukisi maakunnassa yrittäjien koulutusta tai yritysten kansainvälistymistä.

EU - hyvä vai huono?

Kainuulaiset 25 - 39-vuotiaat kannattavat Suomen EU-jäsenyyttä vähiten, mutta eniten sitä vastustavat 40 - 54-vuotiaat kainuulaiset.

Positiivisimmin Suomen EU-jäsenyyteen suhtautuvat 15 - 24-vuotiaat kainuulaiset, vaikka heidän mielestään se ei vaikuta arkielämään myönteisesti eikä kielteisesti. Kolmisenkymmentä prosenttia 40 - 79-vuotiaista sanovat EU:n Suomen EU-jäsenyyden vaikuttavan arkeensa erittäin tai melko myönteisesti, kun 15 - 24-vuotiaista samoin kokee vain kolmetoista prosenttia.

Maakuntien mielipidetutkimusten vertailussa kainuulaiset vastaajat kokevat EU:n hyvänä tai neutraalina asiana hieman useammin kuin maakunnissa keskimäärin. Kainuuta positiivisemmin EU:niin suhtaudutaan Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä neljäntoista maakunnan vertailussa.