SLL: Turvepäästöt lasketaan väärin

Luonnonsuojeluaktiivit tarkkailivat turpeenkaivuualueiden vesistöpäästöjä 26 kohteessa, joista kahdeksan on Keski-Suomessa. Luonnonsuojeluliiton mukaan tarkastukset osoittavat, että turvetuotanto pilaa vesistöjä huomattavasti enemmän kuin viralliset raportit ja tilastot antavat ymmärtää.

luonto
Tulva keväisessä metsässä.
Jussi Alanko

Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan turvesoiden päästöistä jopa pääosa päätyy vesistöihin ohi mittaus- ja puhdistusjärjestelmien.

Liito listaa verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) 11 kohtaa, jotka sen mukaan ovat turpeen suurimmat vesistöongelmat.

Suurin ongelma SLL:n mukaan on se, että turvesoiden päästöt lasketaan väärin. Liiton mukaan 90 prosenttia turvetuotannon vesistöpäästöistä syntyy tulva-aikana, ja nämä päästöt ohittavat yleisesti puhdistusjärjestelmät.

Lisäksi turvetuotannosta veteen pääsevää hienojakoista orgaanista ainesta eli humusta ei huomioida riittävästi lupa-harkinnassa. Liiton laskelmien mukaan humus muodostaa 90 prosenttia turvetuotannon orgaanisten aineiden päästöistä.

Tästä taas seuraa SLL:n mukaan se, että lupakäytännöt perustuvat virheellisille luvuille, ja luonnontilaisen suon päästöt arvioidaan todellisuudessa kaksi kertaa liian suuriksi ja turvesuon noin puolet liian pieneksi.

Kannanotossaan SLL toteaa, että ympäristöviranomaisten tulisi tehdä tarkemmat, riippumattomat selvitykset tilanteesta sekä uudistaa päästöjen laskentaperusteet todellisuutta vastaaviksi.

- Ominaiskuormituslukuihin perustuvat päästöarviot ovat olleet Suomessa pitkään vääriä. Ne ovat lähtöoletuksena turvesoiden päästölaskennassa, jopa tieteellisessä kirjallisuudessa, viranomaisten ohjeissa ja raporteissa. Virhe pitäisi oikaista pikaisesti, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.