Neekerikylän ja Bölen nimimuutokset käsittelyssä

Vaasassa käsitellään tiistaina kahden asuinalueen nimimuutoksia. Jo 1990-luvulta lähtien paljon puhuttanut Neekerikylä-tiennimi aiotaan muuttaa Aaltopuistoksi. Vaasan Bölen alueen nimi halutaan myös muuttaa sekaannusten välttämiseksi.

Kotimaa
Valkoinen talo.
Yle / Turkka Korkiamäki

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto saa tiistaina päätettäväkseen kahden asuinalueen nimenmuutokset. Neekerikylä sai alun alkujaan nimensä Strömbergin Vaasan tehtaan työsuhdeasunnoista, joiden ulkoseinät oli tervattu tummiksi.

Enemmistö alueen asukkaista kannattaa nimen muuttamista. Aaltopuisto viittaa Alvar Aaltoon, jonka arkkitehtitoimiston suunnitelmien mukaan työsuhdeasunnot tehtiin. Aaltopuisto-nimi on jo ollut rinnakkaiskäytössä alunperin lempinimenä syntyneen Neekerikylä-nimen rinnalla, mutta rinnakkaisnimien käyttö on aiheuttanut sekaannusta.

Vähemmistövaltuutetulta pyydetyn lausunnon mukaan neekeri-sanan käyttöä ei nykypäivänä pidetä hyväksyttävänä kadun tai asuinalueen nimenä. Neekerikylä-tiennimen muuttaminen on ollut esillä useammassakin vaiheessa 1990-luvulta lähtien, ja suunnittelujaosto tekee siitä päätöksen tänään tiistaina.

Myös Vaasan Bölen alueen nimi halutaan muuttaa sekaannusten välttämiseksi. Suunnittelujaosto esittää hallitukselle sekä valtuustolle, että Vaasan Bölen alueelle nimetään uudet asuinalueet. Ehdotetut nimet ovat Koskisuo, Länsiniitty ja Maraholmen. Toinen vaihtoehto on nimetä koko alue Länsipuistoksi.

Vaasan Böleksi kutsutaan yleensä aluetta, joka käsittää Metsäkallion pohjoispuolella sijaitsevan Bölen kylän osan, lukuunottamatta Kemiran tehdasaluetta.