Winnova leikkaa 280 paikkaa kolmessa vuodessa

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutus lopetetaan. Aloituspaikat vähenevät lähes seitsemän prosenttia.

koulutus
Ammattikoulu WinNovan rakennus Porin Ulasoorissa.
Samu Auranen / Yle

Ammattiopisto Winnovan aloituspaikkoja leikataan vuoteen 2016 mennessä 280 paikkaa. Tämä on 6,7 % nykyisistä aloituspaikoista.

Tekstiili- ja vaatetusalan nuorisoasteen sisäänotto loppuu kokonaan. Graafisen ja viestintätekniikan aloituspaikat vähenevät viidesosalla, koska joka kolmas vuosi ei oteta oppilaita sisään. Puualan koulutus jatkuu yhdellä ryhmällä yhdellä paikkakunnalla.

Pintakäsittelyn aloituspaikkoja vähennetään yhdellä ryhmällä. Matkailualan koulutusta jatketaan yhdellä ryhmällä yhdellä paikkakunnalla. Merenkulkualan aloituspaikkoja vähennetään yhdellä ryhmällä. Musiikkialan kokonaisopiskelijamäärää vähennetään viidellä opiskelijalla, mikä toteutetaan ilman aloituspaikkavähennyksiä. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten aloituspaikkoja vähennetään 28 paikkaa.

Elinkeinoelämän tarpeisiin uusia koulutuksia

Ehdotuksen mukaan vuoden 2016 paikkamuutokset sisältävät edellä olevien lisäksi tieto- ja viestintätekniikan loppumisen nykymuodossaan ja sulautumisen tieto- ja tietoliikennetekniikkaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan vuoden 2016 muutos on 130 paikan vähennys.

Winnovassa valmisteltu suunnitelma koulutustarjonnasta vuosille 2014-2016 sisältää myös työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavia uusia koulutuksia. Tällaisia ovat muun muassa maarakennus-, energia-, viherrakennus- ja hyvinvointialoille suunnatut koulutukset.

Winnova ilmoitti vähennyksistä tiistaina iltapäivällä.