1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Valtio haluaa turvata Vihtavuoren ruutituotannon

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään, että valtio ottaa vastuun Eurencon Vihtavuoren ruutitehtaan ympäristön saastumisesta. Laukaassa toimivan ruutitehtaan tulevalle toiminnanharjoittajalle tarvittaessa annettava ympäristövastuusitoumus on rajattu. Nammo tiedotti viime viikolla sopineensa ruutitehtaan oston pääperiaatteista Eurencon kanssa.

Kotimaan uutiset
Vihtavuoren ruutitehtaan rakennus Laukaassa
Matti Myller / Yle

Valtio on päättänyt turvata ruudintuotannon Laukaan Vihtavuoressa.

Puolustusvälinekonserni Nammo on ollut kiinnostunut ostamaan Suomen ainoan ruutitehtaan ranskalaiselta Eurencolta, mutta kaupan esteenä on ollut se, että tehtaan mukana Nammo olisi saanut vastuun myös saastuneista maa-alueista. Maaperän pilaantuminen on tapahtunut tehtaan alueella aiemmin toimineiden yritysten aikana.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään, ettei uutta omistajaa aseteta vastuuseen alueella aiemmin toimineiden yritysten aiheuttamasta maaperän pilaantumisesta. Nammo olisi kuitenkin jatkossa vastuussa omista ympäristövaikutuksistaan.

Ympäristövastuusitoumuksen ehtona on, että ruutitehtaan toimija jatkaa puolustusvoimien tarvitseman ruudin valmistamista Vihtavuoressa.

"Ei olisi ollut reilua uudelle toimijalle"

Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen järjestelystä, joka tukee työpaikkojen säilymistä.

Arviot tehdasalueen ympäristöongelmien poistamisesta ovat 20-30 miljoonan euron luokkaa, eikä Ihalainen olisi pitänyt reiluna, että uusi toimija olisi joutunut niistä vastuuseen.

- Jos olisi käynyt huonosti ja tehdas olisi ajettu alas, joka tapauksessa yhteiskunta olisi joutunut vastuuseen ympäristöongelmista. Minusta oli parempi toimia näin, Ihalainen toteaa.

Ihalainen pitää merkittävänä myös sitä, että huoltovarmuuskeskus on ollut kauppaneuvotteluissa mukana.

- Huoltovarmuuskeskus on tehnyt periaatepäätöksen, että se voi jollain euromäärällä olla mukana sellaisissa investoinneissa, mitkä koskevat huoltovarmuusintressiä, hän sanoo.

Summaa Ihalainen ei paljasta, mutta hän luonnehtii sitä kaupan onnistumisen kannalta merkittäväksi.

Myös Nammo ottaa kaupassa riskin, sillä pelkästään puolustusvoimien ruudin tuotanto ei riitä kannattavaan liiketoimintaan.

Päätös kaupalle välttämätön

Puolustusministeri Carl Haglundin mukaan valtioneuvosto on puoli vuotta ponnistellut laajassa rintamassa sen hyväksi, että tuotanto voisi jatkua.

- Ilman hallituksen tämänpäiväistä päätöstä kauppaa ei olisi syntynyt, Haglund sanoo.

Ruutitehtaan toiminnan jatkumisen yksityiskohtia Haglund ei tunne, mutta hänen käsityksensä mukaan toiminta voisi Vihtavuoressa jatkua suunnilleen samassa mittakaavassa.

- Se, että toiminnasta voi tulla kannattava, tarvitaan kaupallinen toimija, joka voi hyödyntää omaa verkostoaan ja muuta tuotantoaan. Sen vuoksi Nammo olisi hyvä omistaja, koska sillä on edellytykset tehdä tuotannosta kannattavaa, Haglund sanoo.

Vaikka puolustusvoimilla on tällä hetkellä hyvät ruutivarastot, Haglund pitää omaa ruutituotantoa jatkossa tärkeänä.

- Meillä on Euroopan suurimpiin kuuluva tykistö ja ylläpidämme korkean huoltovarmuuden tilaa. Oma tuotanto välttämätöntä maalle, jolla on omaan maanpuolustukseen nojautuva ratkaisu, hän toteaa.

Tehdaskaupasta jo esisopimus

Tehdas on kärsinyt kannattavuusongelmista ja nykyinen omistaja Eurenco aikoi sulkea tehtaan, ellei sille löydy ostajaa.

Nammo tiedotti viime viikolla, että ruutitehtaan ostosopimuksen pääperiaatteista on sovittu. Nammo on neuvotellut Eurencon kanssa ruutitehtaan ostamisesta maaliskuusta saakka. Vihtavuoren alueella työskentelee noin 200 ihmistä ja se on alueellisesti merkittävä työnantaja.

Vihtavuoressa on valmistettu ruutia vuodesta 1926. Suomen valtio on yksi entisiä ruutitehtaan toimijoita: Valtion ruutitehdas toimi alueella vuoteen 1945, jonka jälkeen tehdas yhtiöitettiin.

Kello 16.21 lisätty Ihalaisen ja Haglundin kommentit.

Lue seuraavaksi