1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Alzheimer-lääke saattaa vähentää sydänkohtauksia

Lääkityt saivat sydäninfarktin kolme kertaa muita epätodennäköisemmin. Alzheimer-lääkkeen tiedetään lievittävän tulehduksia, mikä saattaa selittää tuloksia.

Alzheimerin taudin oireita lievittävät koliiniesteraasin estäjä -lääkkeet saattavat myös vähentää potilaiden sydänkohtauksia ja niistä johtuvia kuolemia. Vaikutus myös kasvaa lääkeannoksen suurentuessa, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa.

Ruotsalaisten tutkimus perustuu 7 000 keskimäärin 79-vuotiaan Alzheimer-potilaan rekisteritietoihin. Osallistujien tiedot kerättiin runsaan 500 päivän ajalta, ja tuona ajanjaksona 800 osallistujaa sairastui sydäninfarktiin tai kuoli.

Kun rekistereistä selvitettiin, mitä lääkkeitä potilaat olivat käyttäneet, tutkijat huomasivat koliiniesteraasin estäjillä lääkittyjen sairastuneen sydäninfarkteihin noin kolmanneksen epätodennäköisemmin kuin muiden potilaiden. Heidän kuolleisuutensa oli sekin noin kolmanneksen vähäisempää seurannan aikana.

Koliiniesteraasin estäjiin liitetty vaikutus oli vahvin potilailla, jotka saivat suurimpia lääkeannoksia. Heidän riskinsä sairastua sydänkohtaukseen oli lähes 70 prosenttia pienempi ja riski menehtyä seurannan aikana yli 50 prosenttia pienempi kuin potilaiden, jotka eivät käyttäneet koliiniesteraasin estäjiä. Tämä havaittiin riippumatta siitä mitä koliiniesteraasin estäjiä potilaat käyttivät.

Tulokset eivät paljasta, mistä lääkkeisiin liitetyt suotuisat vaikutukset johtuvat, mutta koliiniesteraasin estäjien tiedetään lievittävän tulehdustiloja ja mahdollisesti vaikuttavan sydämen toimintaan vagushermon välityksellä. Nämä kummatkin saattavat selittää ruotsalaisten havainnot, mutta varmuutta asiasta ei ole.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim