1. yle.fi
  2. Uutiset

Aselakiin esitetään muutoksia – lääkärin ilmoitusvelvollisuutta sopimattomista aseenomistajista tarkennetaan

Työryhmä esittää tiukennuksia muun muassa aseiden säilyttämiseen, voimakkaiden ilmakiväärien ostamiseen ja täsmennyksiä lääkärin velvollisuuteen kertoa poliisille sopimattomista aseenomistajista. Myös sata vuotta vanhat ampumaratalait ovat muuttumassa.

Kotimaan uutiset
Mies ampuu pistoolilla ampumaradalla.
Käsiaseet: pistoolit ja revolverit liittyvät ampuseurojen harrastustoimintaan. Yle

Aselakien uudistusta pohtinut työryhmä esittää täsmennyksiä lääkärien ilmoitusvelvollisuuteen aseen omistajiksi soveltumattomista ihmistä.

Työryhmän esityksen mukaan lääkärin pitäisi kertoa poliisille kahdessa tapauksessa. Lääkärillä olisi ilmoitusvelvollisuus, jos ihminen on todettu oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi.

Poliisille pitäisi myös kertoa, jos lääkäri toteaa tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon aikana ihmisen olevan sopimaton pitämään asetta tai sen osia hallussaan.

Lisäksi lääkärillä olisi aina ilmoitusoikeus, mutta ei velvollisuutta, mikäli hän potilastietojen tai tapaamisten jälkeen katsoo potilaan olevan sopimaton pitämään asetta hallussaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi väkivaltainen käytös tai sillä uhkailu hoitotilanteessa.

Lääkärin antamia lausuntoja saisi pitää poliisin tietojärjestelmässä kolme vuotta, esittää työryhmä.

Lääkäreille tuli ilmoitusvelvollisuus aselain tiukennuksen myötä kesäkuussa 2011. Muulla hoitohenkilökunnalla on ilmoitusoikeus aseen omistajaksi soveltumattomista ihmisistä. Aselakia pohtinut työryhmä ei esittänyt muutoksia muun hoitohenkilöstön ilmoitusoikeuteen.

Aseiden säilytys tiukkenee, ilma-aseet luvanvaraiseksi

Työryhmä esittää myös tiukennuksia aseiden säilyttämiseen.

Työryhmä laajentaisi aseiden säilytysvelvollisuuden turvakaapissa koskemaan kaikkia yli viiden aseen säilytyksiä. Nykyisessä aselaissa turvakaappi tai poliisin muuten hyväksymä säilytys koskee vain tietyn tyyppisiä aseita.

Työryhmä haluaisi säädellä myös aseiden tilapäistä säilytystä, koska laissa ei ole tästä mainintaa. Määräys koskisi aseiden säilyttämistä esimerkiksi ampumakilpailujen ja metsästyksen yhteydessä. Aseen kuljettamiseen liittyvissä pysähdyksissä ase pitäisi säilyttää aina lukitussa tilassa niin, ettei asetta voi havaita auton ulkopuolelta.

Lisäksi työryhmä haluaa voimakkaiden ilma-aseiden hankkimisen osaksi aselakia. Luvanvaraista olisi yli 6.35 mm:n ylittävien ilma-aseiden ostaminen, hallussapito, kauppa ja valmistaminen.

Jousiaseita koskeviin pykäliin ei esitetä muutoksia.

Työryhmä esittää vuodelta 1915 olevan ampumaratoja koskevien pykälien uudistamista kokonaan. Tulevaisuudessa ampumaradan perustamisen pitäisi olla luvan- tai ilmoituksenvaraista ja jokaisella radalla pitäisi olla ns. ratavastaava ja järjestyssäännöt.

Aselakia pohtineen työryhmän esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Kello 16.50: Korjattu ja täsmennetty useita tekstikohtia, mm. lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja -oikeutta sekä aseiden säilytystä verrattuna tämän hetkiseen aselakiin.

Lue seuraavaksi