Matkailun amk-koulutus aiotaan siirtää Savonlinnasta Mikkeliin

Vuodelle 2015 suunniteltua siirtoa perustellaan muun muassa synergiaeduilla, koska Mikkelissä on jo ravitsemusalan ja liiketalouden koulutusta. Savonlinnassa aiotaan lisätä hoitotyön ja prosessi-insinöörikoulutuksen opiskelupaikkoja.

Mikkeli

Mikkelin ammattikorkeakoulun Oy:n hallitus esittää, että matkailualan koulutus siirrettäisiin Savonlinnasta Mikkeliin.

Alalla on noin 50 aloituspaikkaa ja opiskelijoita on tällä hetkellä noin 200. Pelkästään matkailualaa hoitavaa henkilöstöä on alle kymmenen.

- Yhtään työpaikkaa ei tämän muutoksen myötä katoa, sanoo Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Matkailu- ja ravitsemisalalla tullaan jatkossa toimeen aiempaa pienemmällä aloituspaikkamäärällä, mutta amk:n kokonaispaikkamäärä ei muutu.

Savonlinnassa aiotaan lisätä hoitotyön ja prosessi-insinöörikoulutuksen opiskelupaikkoja. Uutena käynnistettävää prosessi-insinöörikoulutusta aiotaan järjestää myös Mikkelissä. Ajatuksena on, että opiskelijamäärä Savonlinnan kampuksella pysyisi suurin piirtein nykyisessä 750:ssa.

Matkailun siirtoa Savonlinnasta Mikkeliin perustellaan muun muassa synergiaeduilla.

- Matkailualalla voi olla uudenlaisia näkymiä Mikkelissä, jossa on jo ravitsemusalan ja liiketalouden koulutusta, Koivikko perustelee.

Järjestely on osa ammattikorkeakoulujen toimilupaprosessia. Jokaisen ammattikorkeakoulun on osana ammattikorkeakoululakimuutosta haettava uudelleen toimilupaa vuodesta 2014 eteenpäin.

Mikkelin ammattikorkeakoulun omistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Sen hallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen kokouksessaan ensi viikon keskiviikkona.