Tuotetaanko Suomessa sutta ja sekundaa?

Kansainvälisen tutkimuksen valossa suomalainen korkea laatu on vain mielikuva. Todellisuudessa Suomessa jäädään pahasti jälkeen laadussa.

Osallistu
Kuvassa kaivonkone purkaa koulua Kaustisella
Kalle Niskala / Yle

Amerikkalainen tutkimuslaitos selvitti viime vuoden aikana, miten yrityksissä suhtaudutaan laatuun. Mukana oli 2000 yritystä eri puolilta maailmaa. Suomalaiset jäivät monessa kohtaa joko viimeiseksi tai viimeisten joukkoon.

Jos sanot saksalaiselle, että ainoastaan asiakas voi määritellä mitä hyvä laatu yrityksesi kohdalla tarkoittaa, lähes kaksi kolmasosaa on samaa mieltä. Suomessa asia nähdään toisin: yli puolet yrittäjistä on eri mieltä.

Tämä on vain yksi esimerkki amerikkalaistutkimuksen tuloksista. Surkeimpia tuloksia saatiin tutkittaessa, onko yrityksillä ylipäätään kattavia laatutavoitteita. 22 maasta Suomi sijoittui viimeiseksi.

Hallinto- ja tukitoimintojen laadun mittarit olivat samalla tasolla: viimeinen sija. Mukana oli sentään 2000 yritystä, joiden toiminta kattaa yli 75 % prosenttia maailmantaloudesta.

Laadun mittaaminen ja valvominen näyttää heikolta, oli kyseessä suomalaiset tuotteet, palvelut, johtaminen tai työntekijöiden koulutus laadun tarkkailuun. Tilanne näkyy yhä heikompana kilpailukykynä.

Tulokset ovat hälyttäviä. Olemmehan sentään kai tottuneet ajattelemaan, että suomalainen laatu on mitä parhainta. Vai olemmeko? Mitä mieltä olet suomalaisesta laadusta? Minkälaisia esimerkkejä löytyy hyvästä tai huonosta suomalaisesta laadusta? Ovatko suomalaiset käyttöesineet kestäviä? Tyydyttääkö palvelun taso? Mitä mieltä rakentamisen laadusta? Kerro meille!

Voit lähettää myös sähköpostia jutun tekijälle osoitteeseen matti.vikman@yle.fi.