Palkankorotusten nollalinjalla tuhansia uusia työpaikkoja

Palkankorotusten jääminen lähelle nollaa tuo Suomeen talousasiantuntijoiden mukaan jopa parikymmentä tuhatta uutta työpaikkaa. Yle Uutisten kyselyn mukaan keskitetty palkkasopimus pitäisi kotimaisen kysynnän suunnilleen ennallaan, mutta lisäisi talouskasvua viennin kautta.

talous

Yle Uutisten kyselyyn vastanneet kahdeksan ekonomistia arvioivat keskitetyn palkkasopimuksen niukkaa korotuslinjaa melko eri tavoin. Vertailukohtana ovat kesän talousennusteet, jotka on tehty ennen tietoa keskitetyn palkkasopimuksen sisällöstä.

Parin kympin kuukausikorotukset ja sen jälkeen alle puolen prosentin korotukset olisivat talouskasvulle eduksi mutta kuinka paljon?

Keskusjärjestö Akava pääekonomistin Eugen Koevin mukaan maltillinen linja toisi talouskasvuun selvää lisäpotkua.

-Vuoteen 2015 mennessä meidän kasvu tulee olemaan ehkä prosenttiyksikön nopeampaa, kuin mitä se olisi ilman tätä ratkaisua.

Prosentti voi vaikuttaa vähältä, mutta kun liikutaan nollan tuntumassa yksikin prosentti on jo merkittävä lisäys.

Nollalinja tehoaa hitaasti

Mutta kaikki eivät ole yhtä toiveikkaita. Esimerkiksi Suomen Yrittäjissä arvioidaan kasvunlisäyksen jäävän lähes olemattomaksi tai olevan vain pyöristysvirheen mittaluokkaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa arvioidaan sen sijaan halvan palkkasopimuksen lisäävän talouskasvua prosentin kymmenyksen ensi vuonna ja kaksi kymmenystä sen jälkeen.

-Kokonaisutuotanto kasvaa muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen enemmän kuin muuten tapahtuisi. Tällä on merkittävä vaikutus useamman vuoden tähtäyksellä. Kun pienet vuosittaiset muutokset kumuloituvat siitä tulee lähes prosenttiyksikön vaikutus BKT:n tasoon verrattuna siihen, että palkat olisivat nousseet enemmän, laskee Etlan tutkimusjohtaja Markku Kotilainen.

Ekonomistien mukaan nollaa hipovat palkankorotukset luovat uusia työpaikkoja Suomeen, mutta vasta piristyvän talouskasvun perässä.

Näkemyseroja on ainakin siinä, kuinka nopeasti työpaikkoja alkaisi syntyä. Akavassa arvioidaan uusia työpaikkoja syntyvän 24 000 jo kahden vuoden kuluttua. SAK:n ja EK:n arvioissa jäädään 20 000.

Etla arvioi uusien työpaikkojen määräksi 7 000 kahdessa vuodessa. Pellervon taloustutkimus arvioi uusia työpaikkoja syntyvän parissa vuodessa vain viitisen tuhatta.

Ekonomistien yleisenä näkemyksenä on, että odotettua pienimmiksi jäävät palkankorotukset tekevät tulosta vasta vuosien saatossa.