Ylitornio käsittelee lentomäen mahdollistavaa kaavamuutosta

Tornionjoen yleiskaavaa halutaan muuttaa niin, että se sallii Aavasaksanvaaralle rakennettavaksi lentomäen ja siihen liittyvät rakennelmat.

Kotimaa
Maisema Aavasaksan laelta
Risto Koskinen / Yle

Ylitornion kunnanhallitus käsittelee maanantaina Aavasaksan lentomäkikeskuksen mahdollistavaa kaavamuutosta. Kaavamuutosta ovat vastustaneet lausunnoissaan Lapin liitto, Museovirasto, Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus.

Ne vetoavat muun muassa kulttuurisiin, maisema- ja luontoarvoihin sekä maankäytön valtakunnallisiin tavoitteisiin, joiden kanssa kaavamuutoksen katsotaan olevan ristiriidassa.