Kivinokan suunnitelmat tarkentuvat - luvassa vilkasta keskustelua

Kivinokan kolme suunnitteluvaihtoehtoa julkistettiin. Suunnitelmat vaihtelevat vehreästä virkistyskeitaasta tiiviisti rakennettuun kerrostalokaupunginosaan.

Kevyimmässä vaihtoehdossa Kivinokka säilyisi virkistysalueena. Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kivinokan tulevaisuudesta on laadittu kolme toisistaan, lähes täysin poikkeavaa vaihtoehtoa. Kärjistäen voidaan sanoa, että tulevaisuuden Kivinokka on joko ulkoilijoiden merellinen viherkeidas tai tuhansien asukkaiden uusi kaupunginosa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen korostaakin, että päätös on mitä suurimmassa määrin poliittinen.

Kaavaillussa virkistysalue-vaihtoehdossa tavoitteena on suunnata Kivinokkaa entistä enemmän virkistykseen. Suunnitelma pitää sisällään muun muassa majoituspalveluita ja vuokrattavia kesämajoja. Kulosaaren puoleiselle rannalle on kaavailtu rantasaunoja, kahviloita, venepaikkoja ja palveluita melojille. Vehreässä vaihtoehdossa myös valtaosa nykyisistä kesämajoista säilyisi.

Kivinokalle on painetta rakentaa asuntoja

Kevyemmässä rakentamisvaihtoehdossa Kivinokasta tulisi 4000 asukkaan kerrostaloalue. Myös pientaloille olisi tilaa. Rakennukset myötäilisivät alueen merellisiä maastonmuotoja ja rantoja. Asuinrakentaminen painottuisi Kivinokan etelärantaan. Rantaan sijoitetut kerrostalokorttelit avautuvat merelle. Ylemmäksi, kallioiden päälle nousisi pientalokortteleita. Kivinokan pohjoisosa jäisi luonnonrantaiseksi puskurivyöhykkeeksi asuinalueen ja Vanhankaupunginlahden Natura-alueen väliin. Kesämajoista säilyisi yli puolet. Nykyiset liikenneyhteydet eivät juurikaan muuttuisi.

Kolmas, tehokkain ja samalla radikaalein vaihtoehto tekisi Kivinokasta 12000 asukkaan kerrostalokaupunginosan. Alue yhdistyisi Herttoniemeen ja Herttoniemenrantaan. Itäväylä saisi katteen, joka olisi samalla Itäväylän viereen rakennettavien kerrostalojen piha-alue. Rannat ja kortteleiden väliin jäävät puistot säilyisivät Kivinokan virkistysalueina. Myös siirtolapuutarha-alue sekä Kulosaaren kartanon ympäristö jäisivät ennalleen. Kesämajat purettaisiin. Joukkoliikenne toimisi metroasemien sekä niille johtavan uuden liityntäbussilinjan kautta.

Luvassa vilkasta keskustelua

- Uskon, että keskustelu tulee olemaan todella vilkasta. Sikäli tämä poikkeaa tavallisesta, että nyt on kolme vaihtoehtoa joiden pohjalta valita, Turunen sanoo.

Uskon, että keskustelu tulee olemaan todella vilkasta.

Juha-Pekka Turunen

Turusen mukaan keskusteluun kannattaa osallistua, sillä maankäyttövaihtoehtoja kehitetään niistä saadun palautteen pohjalta. Kivinokan suunnitelmat menevät lautakuntakäsittelyyn loka-marraskuussa. Luvassa myös keskustelutilaisuus 16.9. kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.