1. yle.fi
  2. Uutiset

JHL vastustaa Sallan ulkoistamista

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) vastustaa Sallan suunnitelmaa ulkoistaa kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. JHL:n mukaan ulkoistamisesta on annettu vääriä tietoja julkisuudessa.

Kotimaan uutiset
Sallan kunnanvirasto
Pia Tuukkanen / Yle

JHL:n mukaan kunta ei voisi enää perääntyä, kun se on pyytänyt ostotarjouksia yksityisiltä palveluntuottajilta.

- Yleinen käsitys on, että kunta voi vapaasti päättää vielä ostotarjousten pyytämisen jälkeenkin, ostaako palvelut ulkopuolelta vai tuottaako ne itse. Tämä on virheellinen käsitys, sillä jos tarjouspyynnöt on pyydetty ja palveluntarjoajat ovat tarjouksensa antaneet on kunta hyvin pitkälle velvollinen valitsemaan tarjouspyynnön mukaisesti edullisimman saamansa tarjouksen, JHL:n Sallan yhdistys ja Lapin alueryhmä toteavat.

Kuntatyöntekijöitä edustavan ammattiliiton mukaan myöskään kunnan työntekijöiden palkka- ja eläke-edut eivät säilyisi ennallaan, jos kunnan työntekijät siirtyvät yrityksen palkkalistoille.

- Pahimmassa tapauksessa työntekijän palkka saattaa alentua useita satoja euroja kuukaudessa ja vuosilomat lyhenevät. Mikäli työntekijä on tullut Sallan kunnan palvelukseenennen 1.1.1993 katoaa hänen lisäeläkeoikeutena taivaan tuuliin, koska lisäeläkkeen saamisen ehtoa on, että työntekijä eläköityy Sallan kunnan palveluksesta.

JHL muistuttaa, että avoimia kysymyksiä on vielä paljon: miten käy tukipalvelujen (puhtaanapito, ruokahuolto, kiinteistöpalvelut, palkanlaskenta), mikä on määräaikaisten kohtalo, mistä yrityksen työntekijät tulevat kun nykyiset kunnan työntekijät siirtyvät eläkkeelle, miten erikoissairaanhoito hoidetaan, tuleeko sitä laskutusautomaatti, miten laadunvalvonta hoidetaan, miten sopimussakot määräytyvät, jos kyseessä on pitkä seitsemän vuoden sopimus?

Ammattiliitto muistuttaa, että monella paikkakunnalla ostopalvelujen hinnat ovat kohonneet liian suuriksi ja myös ulkoistettujen palvelujen laatu on aiheuttanut pettymyksiä.

JHL:n Sallan yhdistys ja Lapin alueryhmä vetoavat Sallan kunnan päättäjiin, jotta he säilyttäisivät sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnan omana tai lähikuntien kanssa yhteistyössä tuotettavana työnä. Sallan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on 140 työntekijää.

Sallan kunnan virkamiesjohto haluaa ulkoistaa kaikki kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Perusteluina on muun muassa lähipalvelujen turvaaminen, lyhyet hoitojonot ja halvempi hinta. Sallan kunnanvaltuusto päättänee asiasta maanantai-iltana.

Lue seuraavaksi