Metsäkanalinnuilla huippuvuosi Lapissa

Metsäkanalintujen pesintä on onnistunut Lapissa kokonaisuutena hyvin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lähes 30 vuoden tilastossa tämä vuosi on kuuden parhaan joukossa. Alueellisia eroja lintujen pesinnän onnistumisessa tosin löytyy.

Kotimaa
Koppelo
Kuvan naarasmetsosta eli koppelosta lähetti Lapin Radion nettisivuille 20.5.2013 Pentti Morottaja.Pentti Morottaja
Aamuinen teerensoidin Puumalan Katosselällä.
Kuuntele metsästäjä Eino Kylmäsen haastattelu.

Lämmin kesä ja suotuisat pesintäolosuhteet ovat nostaneet Lapin metsäkanalintukannan suorastaan huippulukemiin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 26:n vuoden tilastoissa tämä vuosi on kuuden parhaan joukossa, kun kantaa mitataan lintutiheydellä ja pesimisen onnistumisella.

- Pesinnät ovat monin paikoin onnistuneet hyvin ja poikueet olleet runsaita. Alueellisia eroja tosin on: esimerkiksi Itä-Lapissa lintutilanne on parempi kuin lännessä. Kaikkien lintujen kannat ovat piristyneet viime vuotisesta, mutta erityisesti metsojen määrä on lisääntynyt reilusti.

- Metso näyttää porskuttaneen oikein hyvin koko maassa ja se pätee myös Lapissa. Kasvua on noin 30-35 prosenttia. Tosin kannattaa muistaa, että viimevuotinen kanta oli aika vaatimaton, mutta kun verrataan kymmenen vuoden aikavälillä niin paremmalla puolella metsokannoissa mennään. Myös teerikannat ovat virkistyneet, mutta eivät yhtä paljon kuin metsojen, kannanarviointipäällikkö Pekka Helle RKTL:stä kertoo.

Metsäkanalintujen eli metson, teeren, pyyn ja riekon metsästys alkaa Lapissa 10.9. 2013. Riekkoa saa pyytää lokakuussa vain Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa.