Iowassa sokeakin voi saada aseluvan

Osavaltiossa kiistellään, onko sokean oikeus ampua tärkeämpää kuin yleinen turvallisuus.

Ulkomaat
Asiakkaita asekaupassa Yhdysvalloissa.
Iowan osavaltiossa keneltäkään ei saa evätä aseenkantolupaa fyysisten ominaisuuksien perusteella.

Yhdysvaltojen Iowan osavaltiossa sokea voi saada aseluvan. Lupahakemuksessa ei esitetä minkäänlaisia kysymyksiä näkökykyyn liittyen, eivätkä aselupia myöntävät sheriffit voi esittää hakijoille lisäkysymyksiä.

Osa noin sadasta sheriffistä sanoo kuitenkin, että eväisi sokealta aseluvan ja kehottaisi valittamaan asiasta tuomiolaitokseen.