Energiapuutavoite kaipaa metsänomistajien aktivointia

Myös yksityisten metsänomistajien pienpuu on tarpeen, jos metsäenergiaa aiotaan merkittävästi lisätä. Tavoitteiden saavuttamista helpottaa, että eri kohteisiin sopivat korjuujärjestelmät alkavat hahmottua.

Kotimaa
Puunhakekone tekee haketta
Marjut Suomi / Yle

Metsänhoitoyhdistykset ovat syyskesän aikana innostaneet yksityisiä omistajia hoitotöihin sekä tarjoamaan harvennus- ja hakkuutähdettä energiakäyttöön.

Samalla on esitelty, kuinka työ voidaan tehdä erilaisissa paikoissa ja erilaisen puun kanssa.

Eri puutavaralajeille tarvitaankin oma keräys- ja käsittelyketjunsa. Hakkuutähde kannattaa monesti silputa hakkeeksi jo aukion laidalla liikkuvalla koneella, koska kuiva risu on vaikea saada kuljetustiiviiksi nipuksi.

Rankapuu taas on usein edullisempi kyyditä puuterminaaliin ja hakettaa siellä.

Tähtäin korkealla

Laajan metsänomistajajoukon palstat ovat tarpeen myös energiapuun kannalta, sanoo toiminnanjohtaja Tapio Viinikka Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaasta:

- Päätavoite on täyttää energiapuun kasvu- ja tavoitemääriä. Viime vuoden energiapuumäärä oli noin 8 miljoonaa mottia koko maassa, mutta se pitäisi nostaa 13 miljoonaan kuutiometriin. Sen takia tässä ollaan nyt liikkeellä, että aktivoidaan metsänomistajia energiapuunkin osalta.

Pirkanmaalla esittelykierros pidettiin syyskuun ensimmäisellä viikolla. Yksi kohteista oli hakkuuaukio Salmin kylässä, Nokian ja Sastamalan rajan lähellä.

Siellä esiteltiin puutähteen keräämistä sekä hakettamista liikkuvalla kalustolla.

Hakkuujätteen keräämisen on epäilty köyhdyttävän metsämaata. Nykykäsityksen mukaan riittää, jos oksa- ja latvustähteestä noin 30 prosenttia jätetään lannoittamaan seuraavaa puusukupolvea.

Taimikkopuuta näyttää riittävän

Kasvavissa taimikoissa puolestaan näyttää arvioiden mukaan riittävän harvennuspuuta. Samaa sanoo sastamalalainen metsänomistaja Outi Jokela:

- Onhan sitä energiaa aina puusta otettu, pistetty klapia pesään. Energiapuun minä kyllä näen vähän niin kuin metsänhoitokeinoksi, se puu tulee siinä sivussa.

Samoilla linjoilla on Eila Palomäki:

- Liikun itse paljon metsissä, ja olen katsellut ja ajatellut, että paljon täytyisi tehdä.

Tiheän metsän raivaukseen on keksitty uutta laitteistoa, joka tekee keräämästään ohuesta puusta tiivistä nippua, tavallaan risutukin kehittyneempää versiota.

Suurin osa polttohakkeesta silputaan kuitenkin terminaalialueilla rankapuusta. Esimerkiksi Tampereen lähellä on jo iso varasto alkavaa lämmityskautta varten.

Tampereen Energiantuotanto on Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan keskeinen asiakas, mutta myös pienempiin lämpölaitoksiin poltettavaa menee.

EU-määräykset eivät äkkiä muutu

Viime vuosikymmenten tuntuvasta kasvusta huolimatta, koko maan puuenergian käyttö jäi vuonna 2012 yhä hieman öljyenergian määrästä jälkeen. Näin kertoo Tilastokeskuksen katsaus energian kokonaiskulutuksesta.

Suurin osa Suomen puuenergiasta syntyy puuta käyttävässä teollisuudessa. Kuitenkin myös metsästä varta vasten korjatun energiapuun lisäämiselle olisi kysyntää.

Jonkin verran epävarmuutta on herättänyt Euroopan Unionin valmistelema uusi säännöstö. Nestemäisten biopolttoaineiden osalta asia nytkähti eteenpäin 11. syyskuuta, kun EU-parlamentti päätti osaltaan nestemäisten biopolttoaineiden raaka-aineista.

Elintarvikkeiksi kelpaavia aineita saisi olla nestemäisissä biopolttoaineissa enintään 6 prosenttia.

Kiinteän energiapuun käytöstä tuskin enää ehditään päättää mitään uutta ennen ensi vuoden EU-vaaleja. Joidenkin vuosien kuluttua asia voi kuitenkin nousta esille. Klapien polttokieltopuheet voidaan luokitella tahattomaksi tai mauttomaksi huumoriksi, mutta polttohakkeen raaka-aineista saatetaan vielä joskus kiistellä tosissaan.

Yksi mahdollisuus on, että aikanaan esimerkiksi kannot, hakkuutähteet ja harvennuspuu saisivat eri päästökertoimen. Se voisi vaikuttaa vaikka korjuutukeen tai verotukseen.

Ongelmaa sekoittaa entisestään, että erilaisten energiapuulähteiden ilmastovaikutuksista on monenlaisia tutkimustuloksia. Arkijärkeen mahtuu, että jos puunpoltto tuottaakin hiilidioksidia, kasvava puu sitoo ilmasta samaa ainetta.

Enemmän mietityttävät kannot, joiden maatuminen maassa vapauttaa hiilidioksidin hitaasti, polttaminen nopeammin. Kuljetuksillakin on merkityksensä.

Pahimmassa tapauksessa tulos on monimutkainen ja kankea luokitus, joka ei sovi käytännön elämään ja tutkimuksen edistyessä huomataan pian virheelliseksi.