Tukes: Parikymmentä vaarallista laitosta tehovalvontaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on käynnistänyt tehostetun valvonnan räjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja tuottaviin laitoksiin, joiden toiminnassa on huomattu puutteita. Taustalla on Vihtavuoren räjähdetehtaan tapaus.

Kotimaa
Kuumentunut jätekontti savusi räjähdevalmistaja Forcitin Vihtavuoren tehdasalueella Laukaassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehostettu valvonta koskee 10-20:tä laitosta. Näille laitoksille on jouduttu antamaan toistuvasti useita huomautuksia. Laukaan Vihtavuoren Forcitin tehtaan räjähdysvaara on vaikuttanut valvonnan tehostamiseen.

- Ilman muuta on näin, että Forcitin tapaus on yksi syy, joka on saanut meidät miettimään valvonnan suuntaamista, laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski kertoo.

Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevalla Forcitin tehtalla oli heinäkuusssa räjähdysvaara, joka aiheutti laajan evakuoinnin. Se ei kuitenkaan ole ainoa syy valvonnan tehostamiseen.

Osa yrityksistä välinpitämättömiä

- Enemmän taustalla on se, että maailma on muuttunut. On yllättävän paljon yrityksiä - tai ei paljon - mutta on sellaisiakin yrityksiä, jotka ovat välinpitämättömiä sääntöjen suhteen.

Rantakoski uskoo, että välinpitämättömyys voi olla yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen. Tukesin huomautusten syynä voi olla, että riskin arvioinnit ovat puutteellisia tai liian yleisellä tasolla, vastuuhenkilöitä ei ole nimetty, lakisääteiset tarkastukset ovat tekemättä, laitteiden sopivuudesta tilaan ei ole osoitusta, pelastussuunnitelma ei vastaa nykytilannetta.

Ei suurta vaaraa ympäristölle

Suurimmat teollisuuslaitokset hoitavat kuitenkin yleensä asiansa.

- Jos olisi todella riskialtis kohde, jossa olisi paljon vaarallisia kemikaaleja, eikä asioita olisi laitettu kuntoon, niin tälläinen laitos olisi pysäytetty, Rantakoski kuitenkin vakuuttaa.

- Ei ole syytä ajatella, että minkään kunnan alueella sijaitsisi erityisen vaarallinen laitos.

Suomessa toimii yhteensä noin 700 vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käyttävää ja valmistavaa tuotantolaitosta sekä noin 350 pienempää räjähdevarastoa. Tukes käy vuoden loppuun mennessä läpi heikoimpia arvosanoja saaneet laitokset ja varmistaa, että niiltä edellytetyt toimenpiteet on tehty ja että laitosten toiminta on vaatimusten mukaista.

- Teemme niihin ylimääräisiä valvontakäyntejä ja vaadimme yrityksiä korjaamaan mahdolliset epäkohdat ja osoittamaan, että toimintaan ei sisälly turvallisuusriskejä. Mikäli korjauksiin ei ryhdytä, yritykselle voidaan asettaa uhkasakko sekä tarvittaessa keskeyttää laitoksen toiminta, Rantakoski sanoo.

Lähteet: Puhelinhaastattelu Päivi Rantakoski, Tukes