Vammaishoidon omaishoidon tuki saa olla rauhassa

Kainuun Sote-hallitus on kaatanut esityksen omaishoidon tuen rajoittamisesta vammaispalveluissa. Säästöjen nimissä tehdyssä esityksessä kerrottiin jo valmiiksi, että tuen rajoittaminen tulisi todennäköisesti kalliiksi.

Kuva: Yle

Kainuun soten talousarvion kuuden miljoonan euron ylityspaine tuo mukanaan riskipitoisia säästöehdotuksia. Soten hallitukselle esitettiin, että 120 000 euron säästöjen aikaansaamiseksi  omaishoidon tukea ei myönnettäisi vammaispalveluissa uusille hakijoille ennen palveluresurssien vapautumista. Samalla kerrottiin, että omaishoito tulee halvemmaksi kuin kunnan järjestämä hoito. Epävarmuustekijänä todettiin, että ei ole tietoa, kuinka moni kielteisen tukipäätöksen saanutta ilmoittaisi tarvitsevansa jatkossa kaupungin järjestämää hoitoa.

Soten hallitus tuli siihen tulokseen, että tukea rajoittamalla ei välttämättä saada tavoiteltuja säästöjä, ja rajoitus vaikuttaisi myös oleellisesti kansalaisten palveluihin ja yhdenvertaisuuteen.

Kainuun kuntien perustama kuntayhtymä tuottaa terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut jäsenkunnilleen. Kuntayhtymä on toiminnassa ensimmäistä vuottaan Kainuun hallintokokeilun purkamisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarvio tehtiin tietoisesti valmiiksi liian pieneksi. Kunnat ovat selittäneet tätä sillä, että toisaalta kuntien talous on tiukilla ja toisaalta budjetti myös edellyttää etsimään ja karsimaan ylimääräiset rönsyt palveluista.