Ratkaisut ikäihmisen arkipäivän ongelmiin puhelinsoiton päässä

Heinäkuun alussa voimaan astunut laki pyrkii tukemaan ikääntyneen väestön toimintakykyä sekä sosiaali- terveyspalveluita. Tämän lain pohjalta on Kainuussa perustettu neuvontaan ja ohjaukseen erikoistunut puhelinpalvelu, joka helpottaa iäkkäiden ihmisten palveluiden saantia ja tarpeiden hoitoa.

Kotimaa
Vanhusten palvelupuhelin.
Jarkko Remahl / Yle

Asiakasohjaus on alkanut syyskuussa seitsemässä kainuulaisessa kunnassa. Vastuualuepäällikkö Jaana Mäklin Kainuun sosiaali- ja terveyden kuntayhtymästä kertoo palvelun antavan ohjeita ja neuvoja kaikenlaisissa arkipäiväisissä asioissa.

- Tällä pyritään parantamaan iäkkäiden kuntalaisten tiedonsaantia mahdollisuuksista sotepalveluista sekä muista palveluista, kuten esimerkiksi Kelan etuuksista. Vastaamme kysymyksiin kaikista palveluista, joista tahdotaan saada lisätietoa.

Palveluun on tullut puheluita liittyen muun muassa joukkoliikenteeseen ja kotipalveluihin. Puhelinpalvelu on saanut käyttäjiltään tässä vaiheessa hyvää palautetta.

- Soittajat ovat kiitelleet kuuntelemisesta ja ohjeistuksesta, mitä ovat saaneet. Vaikka toiminta on vielä pientä ja puheluita on tullut vähän, on palaute kuitenkin ollut tosi hyvää. Tuntuu, että kuntakohtainen puhelinpalvelu on tullut tarpeeseen, Mäklin iloitsee.

Mäklin kertoo yhtenä päätavoitteena palvelulla olevan asiakasohjauksen kokoaminen samaan paikkaan.

- Ettei iäkkäiden tarvitsisi soitella ensin yhteen ja sitten toiseen paikkaan saadakseen tietoa. Tällä saadaan myös pienennettyä tarvetta käydä paikan päällä palveluita etsimässä ja hakemassa.

Tiedon eteenpäin vienti tärkeää

Mäklin uskoo palvelun tavoitettavuuteen, vaikka toteaakin että, alkuun tiedon eteenpäin vienti on tärkeää. Palvelusta informoidaan Mäklinin mukaan erilaisissa tapahtumissa.

- Aina menee oma aikansa ennen kuin ihmiset oppivat käyttämään niitä tiettyjä numeroita. Nyt opetellaan tämän käyttöä ja mennään askel kerrallaan eteenpäin. Pikkuhiljaa palvelu löytää ihmisten tietoisuuteen.

Puhelinpalvelun lisäksi samat asiakasohjaajat tekevät myös tarvittaessa palvelutarpeiden arviointikäyntejä iäkkäiden koteihin.

Jaana Mäklin

Asiakasohjauksen työntekijät ovat vanhuspalveluiden kotihoidon työntekijöitä, jotka omaavat pitkän kokemuksen alalta. Koulutukseltaan he ovat muun muassa sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.

- He tuntevat palvelujärjestelmän ja kuntien palvelut. He tuntevat myös Kelan etuuksia ja yksityisiä palveluita. Heillä on monipuolinen tuntemus erillaisista palvelujärjestelmistä, Mäklin sanoo.

Kaikkiaan neljätoista asiakasohjaaja jakautuu Kainuuseen kuntien koon mukaan. Kajaanissa asiakasohjaajia on useita, pienimmistä kunnista ohjaajia löytyy yhdestä kahteen.

- Puhelinpalvelun lisäksi samat asiakasohjaajat tekevät myös tarvittaessa palvelutarpeiden arviointikäyntejä iäkkäiden koteihin, Mäklin kertoo.

Käsi painaa ovikelloa.
Antti Eintola / Yle

Lisäksi palveluun kuuluu myös matalankynnyksen infopiste, jollainen on toiminut Kajaanissa jo jonkin aikaa. Vastaavanlaisia pisteitä on luvassa myös muihin kuntiin.

- Toiminta laajenee kun saadaan sovittua infopisteiden paikat ja milloin asiakasohjaajat ovat niissä tavoitettavissa, Mäklin lupaa.

Kenttäkokemuksesta etua asiakasohjaajalle

Mäklin pitää asiakasohjaajan kykyä peilata iäkkään arkipäivän ongelmiin erittäin tärkeänä.

- Tarkoitus on, että neuvonta ja ohjaus auttavat arkipäivän elämäntilanteessa. Toisaalta tavoitteena on lisätä iäkkään osallisuutta omien asioiden hoitoon.

Se on asiakkaalle hyvä, että kaikki löytyy yhden numeron takaa.

Liisa Mikkonen

Sosiaaliohjaaja Liisa Mikkonen on toiminut jo aiemmin matalankynnyksen infopisteessä, ja tulee jatkossa myös toimimaan puhelinpalvelun asiakasohjauksessa. Hän on hyvillä mielin mukana toiminnassa.

- Se on asiakkaalle hyvä, että kaikki löytyy yhden numeron takaa. Infopisteessä on kyselty erityisesti niin iäkkäiden kuin omaisten toimesta, että minne avuntarpeen kasvaessa ollaan yhteydessä, Mikkonen toteaa.

Asiakasohjaajia on koulutettu erityisesti ratkaisukeskeiseen toimintaan. Tämä Mikkosen mukaan hyvä asia.

- Se on meille ihan uusi asia täällä Kainuussa. Siksikin on hyvä että tätä käydään läpi.