Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen: Linja-autojen valmistus pidettävä Suomessa

EU-direktiivit eivät rajoita yritysten toimintaa useamman sopimuskumppanin kanssa, mutta tuotteille asetetut nykynormit saattavat tehdä siitä vaikeaa, näkee europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen Lahden Autokorin konkurssiin johtaneet syyt.

Kuva: Yle

Lahden Autokorin hakeutui viime viikolla konkurssiin. Konkurssi oli yhtiön johdon mukaan ainoa vaihtoehto, kun sopimuskumppani Scania ilmoitti siirtävänsä linja-autojen valmistuksen Puolaan. Yhden toimeksiantajan varaan jättäytyminen oli hallituksen puheenjohtajan Juhani Saarion mukaan seurausta EU-direktiivien muutoksista.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) mukaan globaaleilla markkinoilla toimiminen on vaativaa erityisesti pienille, erikoisalan yrityksille ja vaatii liittoutumista. Tässä piilevät sudenkuopat.

- Niin Euroopan unionin sisäisiin kuin erityisesti kansainvälisiin standardeihin on tullut merkittäviä tiukennuksia. Tämä asettaa erityisvaatimuksia linja-autoille ja korien turvallisuuteen sekä niihin teknisiin vaatimuksiin, mitä sillä puolella on, hän toteaa.

EU sanoo ei

Pietikäinen näkee, että kun tekeminen on vaativaa ja standardit tiukat, pienemmille toimijoille ja alihankikijoille on luonnollista olla hajottamatta toimintaansa ja keskittyä yhteistyöhön yhden isomman kanssa.

Sirpa Pietikäinen korostaa kuitenkin, että EU:n lainsäädäntö ei pyri edistämään keskittymiä, päinvastoin.

- Sellaisia pyritään kaikin keinoin kitkemään. Hyvä esimerkki on julkisten hankintojen lainsäädäntö. Päämääränä on, että laatukriteerit merkitsisivät, ei pelkkä hintaan tuijottaminen. Samalla luotaisiin edellytyksiä pienemmille, paikallisille yrityksille toimia.

Europarlamentaarikko pitää tärkeänä, että linja-autovalmistuksen erikoisosaaminen ei katoa Suomesta.

- Nyt olisi tärkeää säilyttää osaamista Suomessa ja toisaalta pehmittää iskua Lahdelle, vaikkapa sosiaalirahaston avulla tai muilla keinoin.