Julkinen velka nousee yli 60 prosenttiin BKT:sta - ylittää EU:n kriisirajan

Hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi on julkaistu. Uutta velkaa otetaan lähes seitsemän miljardia euroa. Suurimmat leikkaukset kohdistuvat kuntien rahoitukseen.

politiikka

Suomen julkinen velka nousee ensi vuonna yli 60 prosenttiin kokonaistuotannosta. Velka ylittää EU:ssa velkaantumiselle asetetun kriisirajan ja voi johtaa EU:n ohjaustoimiin velan supistamiseksi. Hallituksen budjettiesitykseen sisältyvän valtiovarainministeriön ennusteen mukaan velka kasvaa edelleen lähivuosina. Hallitus on luvannut tehdä tarvittavia sopeutustoimia ensi kevään kehysriihessä.

Tänään eduskunnalle annetussa talousarvioesityksessä valtion menot ovat ensi vuonna noin 54 miljardia euroa ja uutta velkaa otetaan lähes seitsemän miljardia euroa. Heikon taloustilanteen vuoksi verotuloarvioihin sisältyy suuria epävarmuuksia. Hallitus alentaa yritysten maksaman yhteisöveron 20 prosenttiin ja kiristää osinkoverotusta. Myös alkoholin, tupakan, virvoitusjuomien ja liikennepolttoaineiden verotusta kiristetään.

Palkansaajien tuloverotukseen on alle 100 000 euron tuloilla luvassa 1,5 prosentin asteikkotarkistukset, jos työmarkkinaratkaisu hyväksytään riittävän laajasti.

Suurimmat menojen leikkaukset kohdistuvat kuntien rahoitukseen.