Vesilinnut ja vesistöt kiittävät kosteikonrakentajaa

Kosteikkoalueiden rakentaminen vahvistaa Suomen vesilintukantoja. Kosteikot vähentävät myös tehokkaasti kiintoaineksen ja ravinteiden pääsyä vesistöihin. Maanomistajia rohkaistaankin kosteikkojen perustamiseen, sillä rakentamistöihin on tarjolla erilaisia tukia.

luonto
Rakenteilla oleva kosteikko Kalvolan Ylhäisissä
Timo Leponiemi / Yle

Hämeenlinnassa Kalvolan Pirttikoskella kosteikkoalueen rakentamistyöt valmistuivat tiistaina. Kolmen hehtaarin vesilintukeidas syntyi alueelle, joka oli vielä viime viikolla vuosien saatossa vajonnutta turvepeltoa. Nyt sille tulee saarekkeita ja lahdelmia vesilintujen elinpaikoiksi, kertoo Suomen Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen.

- Tästä toivottavasti tulee huippuluokan elinympäristö vesilinnuille ja muulle kosteikkolajistolle, sitten myös maisemallisesti mukava yksityiskohta tässä Pirttikoskentien varrella ja virkistys- ja lintujentarkkailupaikka tilan isäntäparille.

Kosteikkoalueilla vesilintujen poikastuotto on ollut Suomessa parhaimmillaan jopa kolmisenkymmentä poikasta hehtaarilla.

- Pitkällä tähtäimellä ympäristövaikutukset ovat nimenomaan elinympäristöön liittyviä eli tällä alueella vesilintukanta vahvistuu ja muita kosteikkolajeja on enemmän ja sitten tottakai valuma-alueeseen suhteutettu varsin iso kosteikko sitoo tehokkaasti kiintoainesta ja jossain määrin liukoisia ravinteita.

- Tavoitteena on, että jatkossa Höylänojassa virtaa puhtaampaa vettä alapuoliseen Tarpianjokeen, sanoo Alhainen.

Kosteikkoja tarvitaan lisää

Suomen Riistakeskuksen Kotiseutukosteikko-hankkeessa on rakennettu parin vuoden aikana jo lähes 40 kosteikkoaluetta ympäri maata. Kanta-Hämeessä sellaiset löytyvät jo Jokioisista ja Hausjärveltä.

Maatalouden ympäristötuellakin kosteikkoja on rakennettu kymmeniä lähinnä vesiensuojelutarkoituksessa. Vaikka kosteikkoja on tehty jo satoja, uusia tarvitaan vielä paljon, sanoo Mikko Alhainen Suomen Riistakeskuksesta.

- Pelkästään maatalouden vesiensuojeluun on arvioitu, että tarvittaisiin tuhansia kohteita, jotta ojaverkostosta saataisiin maatalouden ravinne- ja kiintoainekuormitusta pois.

- Kaikki semmoiset paikat, missä isännät näkee, että se on niin märkä joutomaa, ettei siitä ole pelloksi tai metsäksi, niin yksi vaihtoehto on palauttaa se vesilintujen elinympäristöksi.

Maanomistajat innostuneita mahdollisuuksista

Kosteikkoalueiden määrää kasvattaa se, että maanomistajat ovat innostuneet niihin, sanoo riistaneuvoja Timo Niemelä Suomen Riistakeskuksesta.

- Maanomistajat ovat lähteneet hyvin mukaan näihin hankkeisiin ja myönteisten esimerkkien kautta kiinnostus tuntuu koko ajan kasvavan.

- Nyt nähdään yhä tärkeämmäksi nämä monimuotoisuusvaikutukset, riistanhoito, maisema, vesiensuojelu ja virkistyskäyttö. Huomataan, mitä mahdollisuuksia ympäristössä on.

Ylhäisten mallikosteikon rakentaminen maksaa noin 3 000 euroa hehtaarilta, mikä on keskimääräinen hinta kosteikon rakentamiselle.