Jyväskylän asumiskustannukset kalleimmat - kiinteistöyhdistys haluaa selvityksen

Asumiskustannukset ovat Jyväskylässä suurten kaupunkien kalleimmat. Kiinteistöliiton selvityksessä vertailtiin samanlaisen, niin sanotun indeksitalon, kiinteistöveroja sekä muita asumiskuluja.

Jyväskylä
Vettä lasketaan hanasta.
Yle

Vesi-ja jätemaksut olivat Jyväskylässä selvästi vertailun kalleimmat. Jyväskyläläiset maksavat vedestä yli 40 prosenttia keskiarvoa enemmän.

Kahdeksan vuoden aikana veden ja jäteveden hinta on noussut Jyväskylässä 90 prosenttia. Kymmenen suurimman kaupungin nousu on ollut samana aikana 37 prosenttia.

Veden hinnasta valtaosa Jyväskylälle

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys katsoo, että erkittävä osuus veden ja jäteveden hinnasta muodostuu kaupungin Jyväskylän Energialta perimistä koroista.

Jyväskylän Energia on tulouttanut kaupungille lähes 13 miljoonaa euroa vuodessa vesiliiketoiminnan korkoina. Vesiliiketoiminnan liikevaihto puolestaan oli vajaat 33 miljoonaa euroa.

- Tästä voi päätellä sen, että varsin merkittävä osa vesiliiketoiminnan liikevaihdosta tuloutuu kaupungille korkoina, sanoo eski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja Irja Putkuri-Niemistö.

Toimenpidepyyntö Kilpailuvirastolle

Yhdistys on päättänyt aloittaa Kilpailuvirastolle tehtävän toimenpidepyynnön valmistelun sen selvittämiseksi, ovatko Jyväskylän Energia Oy:n vesimaksut kohtuullisella tasolla ja onko kaupungin yhtiöstään tulouttama tuotto kohtuullinen.

- Veden hinta on Jyväskylässä ollut jo useita vuosia keskimääräistä korkeampi, ja näyttää vain nousevan. Toimenpidepyynnöllä haluamme selvittää vesiliiketoiminnan kustannusrakennetta, mistä veden hinta muodostuu, sanoo Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja Irja Putkuri-Niemistö.

Kiinteistöyhdistyksen kustannusvertailussa käytetty indeksitalo on normaali 30-vuotias 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunki-keskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Vertailussa mukana olevat verot ja maksut vastaavat yli puolta asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista. Jyväskylässä asumiskustannukset olivat 2,58 euroa neliöltä kuukaudessa.