Yritystuet taas vanhoille tutuille

Yritystuet kertyvät vuodesta toiseen samoille yrityksille. Erityisen hyvin tukimiljoonien jakamisessa on pärjännyt Viking Line, joka saa vuosittain noin 20 miljoonaa euroa kauppa-alustukea. Myös Nokia on yritystuen kanta-asiakas.

talous
Suurimpia tuensaajia vuosina 2008–2012, miljoonia euroja: Viking Line, Nokia + NSN, STX Finland, Finpro ja UPM-Kymmene.
Suurimpia yritystukien saajia eri toimialoilta vuosina 2008-2012. Kuva Juha Rissanen / Yle.MOT-yritystukiaineisto

Nokian ja Nokia-Siemens-Networksin saama tuki muodostuu lähes kokonaan Teknologian kehittämiskeskus Tekesin maksamasta tutkimus- ja kehittämistuesta. Mutta onpa mukana pieni siivu energiainvestointitukea ELY-keskukseltakin.

Viime vuonna tukea kertyi yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin Nokia ja NSN saivat tyytyä 10 miljoonaan.

Telakkayhtiö STX:ää valtio muistaa Tekesin tutkimusrahalla ja TEM:n innovaatiotuella. STX:n tuki on vaihdellut viime vuosina tuntuvasti.

Vuonna 2009 saatiin tyytyä 100 000 euroon, kun telakka edellisen omistajan käsissä Aker Yardsina sai jopa 18 miljoonan tuet. Viime vuonna STX:lle tuli noin 11 miljoonaa.

Metsäyhtiön puunkäyttöä tuetaan

Metsäyhtiö UPM:lle tukia on tullut puuenergian käyttämisestä sähkön syöttötariffin muodossa lähes kolme miljoonaa. Lisäksi Tekesiltä tutkimus- ja kehitystukea on kertynyt niin, että yhteensä suoria tukia kertyi viime vuonna runsas kuusi miljoonaa. Suunnilleen saman verran on tukia saatu kasaan aiempinakin vuosina.

Suomalaisyritysten vientiä edistävä Finpro on kansainvälistymistuen suurkuluttaja. Viime vuonna sitä kertyi yhdeksän miljoonaa euroa.

Jos haluat perehtyä yritystukiaineistoon, voit ladata koko aineiston tämän linkin takaa. Aineistossa ovat mukana kaikki saadut maksatustiedot vuosilta 1997–2012. Aineisto on pääosin yhteismitallinen alkaen vuodesta 2008. Aineiston lisenssi on CC-BY-SA 3.0 (siirryt toiseen palveluun). Lähteenä mainittava Yle MOT-toimitus.