1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Nuorille nyt

Oppisopimus kiinnostaa nuoria, mutta voi hirvittää työnantajia

Valtakunnaliset säästöt ja nuorisotakuu ovat tuoneet muutoksia oppisopimuskoulutukseen. Koulutuskeskus Salpaus koettaa nyt saattaa yhteen koulutusta vailla olevat nuoret ja vastahakoiset työnantajat. Yrittäjäjärjestö taas haluaisi keventää työnantajan kuluja oppisopimusjärjestelmässä.

Koulutuskeskus Salpaus panostaa nyt oppisopimuskoulutukseen. Salpauksella on käynnissä hanke, jossa muutama työntekijä vie tietoa oppisopimuksesta ja nuorisotakuusta opiskelijoille ja yrityksille.

Yksi kynnys on, mitkä työnantajat pystyvät työllistämään henkilön, joka tulee suhteellisen vähällä osaamisella työelämään

Jyrki Pyykkönen

Tietyt yritykset palkkaavat oppisopimusopiskelijoita vuosi vuoden perään, mutta uusia työnantajia pitäisi saada mukaan. Oppisopimuspaikkoja tulisi nuorisotakuun tavoitteiden mukaan löytää myös suoraan peruskoulusta tuleville.

Salpaus pyrkii tiedottamaan yrityksiä eduista, joita ne saavat palkatessaan peruskoulun päättäneitä nuoria, sanoo oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä vastaava myyntijohtaja Jyrki Pyykkönen.

-Työnantajille tässä tarjotaan porkkanana korotettu koulutuskorvaus, joka on ensimmäisenä vuonna 800 euroa kuukaudessa, toisen vuoden osalta 500 euroa kuukaudessa ja kolmanneltakin vuodelta 300 euroa kuukaudessa. Mutta yksi kynnys on, mitkä työnantajat pystyvät työllistämään henkilön, joka tulee suhteellisen vähällä osaamisella työelämään. Mietimme kovasti tietysti sitä, kuinka se yrityksille tehtäisi mahdollisimman helpoksi.

Opiskelija ja työpaikka eivät aina löydä toisiaan

Tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksessa on Salpauksen kautta reilut 1300 henkeä, joista on noin 450 on perustutkinto-opiskelijoita ja loput jatkokoulutuksessa olevia.

Oppisopimuskoulutus on kokenut muutoksia. Viime vuonna tehdyt valtakunnalliset leikkaukset veivät Päijät-Hämeessä jatkokoulutuksen oppisopimuspaikoista paikoista pari sataa. Nuorisotakuu taas on tuonut Salpaukseen 50 kiintiöpaikkaa peruskoulun päättäneille sekä 70 paikkaa nuorille, joilla ei ole aiempaa tutkintoa. Jatkokoulutuksen 70 kiintiöpaikasta on kuitenkin saatu täytettyä vain vajaat kymmenen.

-Tämäkin ohjelma on uusi ja tulokset paranevat varmasti, kun tietoisuus asiasta lisääntyy, arvelee Jyrki Pyykkönen Salpauksesta.

Yrittäjäjärjestö muuttaisi järjestelmää

Yrittäjäjärjestö jakaisi oppisopimuksesta aiheutuvia kustannuksia nykyistä enemmän. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto sanoo, että Suomen yrittäjät muuttaisi nykyistä järjestelmää. Järjestön ehdotuksessa oppisopimus korvattaisiin uudella koulutussopimuksella, joka ei olisi työsuhde.

Työnantaja voisi edelleen maksaa työstä korvausta, mutta opiskelija saisi rahaa myös esimerkiksi opintorahan muodossa. Hongiston mukaan nykymuotoinen oppisopimuskoulutus voi tuntua yrittäjistä kalliilta.

- Kaiken kaikkiaan Suomessa oppisopimuskoulutus on liian vähäistä, varsinkin nuorten osalta. Sitä pidetään kalliina, byrokraattisena ja hankalana. Kun kustannuksia jaettaisiin enemmän, olisi oppisopimuskoulutukseen ottaminen helpompaa. Se olisi todella hyvä malli löytää työtä ja omaa opintopolkua nuorille.

Yle Radio Suomi: Ajantasan Torstaiseura käsittelee nuorten suhdetta työhön ja työttömyyteen 19.9.2013 klo 14.30-15.00.