1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Huonot liikunnalliset taidot lapsena ennustavat heikkoa koulumenestystä

Tutkijat ovat löytäneet yhteyden liikunnallisten taitojen ja oppimistulosten välillä. Jos lapsella on kahdeksanvuotiaana puutteita motorisissa taidoissa, hänestä tulee todennäköisemmin ylipainoinen ja liikkumaton teini. Se taas voi johtaa heikkoon koulumenestykseen

Terveys
Lapsia
Yle

Likes-tutkimuskeskuksen tutkijan Marko Kantomaan mukaan vanhempien kannattaa tarkkailla sitä, miten lapsi osaa liikunnallisia perustaitoja: kopitella pallolla, ajaa pyörällä, sitoa kengännauhansa ja käyttää kynää.

Mitään sirkustemppuja ei siis tarvitse osata, eikä kaikkea taitaa täydellisesti.

- Motoriset taidot kehittyvät yksilöllisesti. Huolestua kannattaa siinä vaiheessa, jos huomaa, että oma lapsi on selvästi omaa ikäryhmäänsä heikompi ja motoriset taidot aiheuttavat vaikeuksia muissa toiminnoissa, esimerkiksi oppimisessa.

Jos ongelmia on, paras lääke niihin on mahdollisimman runsas ja monipuolinen liikunta.

Lajilla ei ole väliä, mutta erityisen hyödyllistä on liikkua koulupäivän aikana.

Liikunta auttaa keskittymään

Tutkimuksen mukaan liikunta parantaa oppimista moni tavoin: se vaikuttaa aivojen toimintaan sekä parantaa sosiaalisia taitoja, muistia ja tarkkaavaisuutta. Poissaoloja on vähemmän ja lapset jaksavat keskittyä tunneilla paremmin.

Sen on huomannut työssään myös vantaalaisen Uomarinteen koulun luokanopettaja Tiina Ahonen.

- Niillä lapsilla jotka liikkuvat paljon välitunneilla, koulumatkoilla ja vapaa-ajalla, on myös kykyä keskittyä, kun se ylimääräinen energia on purettu luvallisella keinolla pois.

Liikunnan määrällä voi olla myös kauaskantoisia seurauksia lapsen elämään: liikuntaa harrastavilla on korkeampia tavoitteita jatkokoulutuksensa suhteen.

Sitä ei toistaiseksi tiedetä, ovatko tietyt lajit erityisen hyviä oppimisen kannalta.

Myöskään ihanteellisesta liikunnan määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Suositus on, että lasten pitäisi liikkua ripeästi vähintään tunti päivässä.