Kuopiolaiset ovat välttymässä tuntuvalta korotukselta sähkön siirtohintaan

Yhdistymistään valmistelevat savolaiset energiayhtiöt ovat päätymässä kahden erillisen verkkoyhtiön säilyttämiseen fuusiossa. Ratkaisu tarkoittaisi sitä, että sähkönsiirto olisi edelleen halvempaa kuopiolaisille kuin keskuskaupungin ulkopuolisille asiakkaille.

Savon Voima
Kaapelitöitä.
Timo Heikura / Yle

Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusiossa Pohjois-Savoon syntyisi asiakasmäärältään maamme neljänneksi suurin energiayhtiö. Tällä hetkellä sähkönsiirtohinta on Savon Voiman asiakkaalle noin 1,5-kertainen verrattuna Kuopion Energiaan.

Kuopiossa on pelätty, että kaupunkilaiset joutuisivat jatkossa maaseudulla tehtävien sähköverkkouudistusten maksajiksi. Savon Voiman hallituksen puheenjohtaja Ossi Saksman arvioikin, että fuusio vaatii toteutuakseen kaksi eri verkkoyhtiötä.

- Sillä turvattaisiin se, että Kuopion Energian ja Savon Voiman nykyisillä asiakkailla ei tulisi dramaattisia muutoksia siirtomaksuun fuusion takia.

Sen sijaan itse sähköenergian hintaa fuusio voisi Saksmanin mielestä madaltaa. Maakunnallisen energiayhtiön perustamisen on aiemmin laskettu tuovan yli kolmen miljoonan euron vuosisäästöt.

- Se perustuu siihen, että saataisiin päällekkäisyyksiä karsittua. Henkilöstömenoissa, it-kustannuksissa, toimitilakustannuksissa ja päivystysmenoissa tulisi säästöä ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että 3,3 miljoonan euron säästö on minimitaso ja pitkässä juoksussa voidaan päästä jopa suurempaankin säästöön.

Säästöjen lisäksi maakunnallisen energiayhtiön perustamista puoltaa se, että nykyisten yhtiöiden työntekijöistä useita kymmeniä eläköityy lähivuosina. Yhtiöissä on nyt yhteensä noin 340 työntekijää.

Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusio tulee Kuopion kaupunginvaltuuston käsittelyyn puolentoista viikon kuluttua. Jo tehtyjen selvitysarvioiden mukaan yhdistyminen voisi toteutua nopeimmillaan jo vuonna 2016. Sinne on kuitenkin vielä pitkä taival, sanoo Savon Voiman hallituksen puheenjohtaja Ossi Saksman.

- Sieltä voi nousta joku asia kynnyskysymykseksi jota toinen osapuoli ei voi hyväksyä ja silloin on todettava, että asia ei ollut vieläkään kypsä ja jatketaan entisellään. Kaikkeen pitää vielä varautua tässä vaiheessa.