Markkinaoikeus kumosi Kotkan saaristoliikenteen hankintapäätöksen

Tarjouskilpailun hävinnyt yritys valitti saaristoliikenteen hankinnasta markkinaoikeuteen. Oikeuden mielestä voittanut yritys ei täyttänyt ehtoja varakaluston osalta.

Kuva: Olli Törönen / Yle

Markkinaoikeus on kumonnut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemän hankintapäätöksen Kotkan ja Pyhtään saaristoliikenteestä.

ELY-keskus valitsi keväällä tarjouskilpailun voittajaksi EW Finland Oy:n, jonka Nordic Eider -alus on liikennöinyt Kotkan Kuusisen satamasta Kaunissaareen ja Haapasaareen elokuun alusta lähtien. Tarjouskilpailun hävinnyt liikennöitsijä teki valituksen markkinaoikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. Voittanut tarjous oli peräti 38 prosenttia halvempi kuin hävinneen yhtiön tarjous.

Nordic Eiderin on määrä liikennöidä reitillä vuoden loppuun asti ja alus aikookin jatkaa liikennöintiä normaalisti. Varustamon toimitusjohtaja Oscar Berndtson ei muutoin halua kommentoida markkinaoikeuden päätöstä. Varustamo seuraa, mitä Varsinais-Suomen ELY-keskus päättää.

Markkinaoikeus katsoo, että liikennöitsijän olisi pitänyt täyttää tarjouskilpailun vaatimukset myös varakaluston osalta. Varakalustoa koskeneet järjestelyt eivät kuitenkaan täyttäneet ehtoja katsastuksen ja reitille soveltuvuuden kannalta. Näin ollen voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus kumoaa ELY-keskuksen tekemän hankintapäätöksen ja kieltää ELY-keskusta tekemästä hankintasopimusta tekemänsä päätöksen pohjalta. Markkinaoikeus tehostaa kieltoaan 30 000 euron uhkasakolla.

Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että virheellinen menettely voidaa korjata siten, että ELY-keskuksen hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.