Vainajista tulee kirurgien oppimateriaalia

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri saa käyttää vainajia kirurgien koulutukseen. Valviran myöntämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Valviran lupa koskee raajojen ja tukirangan kirurgian, korva- ja suusairauksien kirurgian, neuro- ja silmäkirurgian sekä verisuonikirurgian opetustoimintaa. Koulutus tapahtuu lääketieteellisten ruumiinavausten yhteydessä leikkaussalimaisissa oloissa. Etuna pidetään muun muassa kudoskäsittelyn tuntuman saavuttamista.

Lupa koskee sellaisia lääketieteellisiä toimenpiteitä, joita on potilasturvallisuuden kannalta tarpeen harjoitella vainajalla ennen elävän potilaan hoitamista.

Sairaanhoitopiiri korostaa, että vainajien ihmisarvoa kunnioitetaan. Tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta millään tavalla vainajan luovuttamiseen takaisin omaisille ja läheisille hautausta varten. Tämä on lääketieteelle testamentattavan ruumiin ja opetuskäyttöön suostumisen välinen selkeä ero. Ruumiinavauksen jälkeen tapahtuvaan opetustilanteeseen hankitaan aina ennalta lupa. 

Kuolleen elinaikainen mielipide asiasta pyritään selvittämään. Jatkossa kansalaiset voivat jo eläessään antaa luvan ruumiinsa koulutuskäyttöön kuoleman jälkeen.

Pohjois-Euroopan ensimmäinen leikkaussalisimulaatiotila

Kirurgian koulutuskeskus on Pohjois-Euroopan ensimmäinen leikkaussalisimulaatiotila, joka on alusta alkaen suunniteltu operatiivisten lääketieteen erikoisalojen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Uuden keskuksen ansiosta myös lääkärikoulutuksen puitteet saadaan vastaamaan todellisia hoito- ja leikkausolosuhteita. Koulutuskeskus sijaitsee Taysin keskussairaalan alueella uudessa O-rakennuksessa. Ensimmäiset koulutukset aloitetaan todennäköisesti lokakuussa 2013.

Koulutuskeskuksen suunnittelussa ovat olleet mukana sairaanhoitopiirin lisäksi FinnMedi, Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö, Tekonivelsairaala Coxa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Pirkanmaan liitto on myöntänyt hankkeeseen rahoitusta.