1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Toimeentulotukea saa yhä useampi

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on kasvussa. Asiakasmäärä kasvoi Kuusikko-kunnissa keskimäärin reilut kaksi prosenttia. Eniten tukea saaneiden määrä nousi pääkaupunkiseudun kunnissa. Yleisimmin toimeentulotukea saavat yksinasuvat ihmiset.

Kuva: Timo Nykyri / Yle

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta Kuusikko-kunnissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) Turkua lukuun ottamatta. Keskimäärin asiakasmäärä kasvoi 2,2 prosenttia.

Eniten tukea saaneiden määrä nousi pääkaupunkiseudun kunnissa. Vuonna 2012 Kuusikko-kuntien asukkaista keskimäärin 8,8 prosenttia sai toimeentulotukea vähintään kerran vuodessa.

Lähes 75 % tuen saajista yksinasuvia

Yksinasuvat ovat yleisin toimeentulotuen piirissä oleva ryhmä. Heidän osuutensa toimeentulotukea saavista kotitalouksista on jatkanut kasvuaan Kuusikko-kunnissa ja oli 74,3 prosenttia vuonna 2012.

Lapsiperheitä toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli 12,3 prosenttia. Vajaa kolmasosa Kuusikko-kuntien toimeentulotukea saavista kotitalouksista oli uusia tuensaajia.

Työttömien määrä on kasvanut 12 prosentilla

Kuusikko-kunnissa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä yli 282 000 työtöntä työnhakijaa, noin 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa kaikissa Kuusikon kaupungeissa korkeammalla tasolla kuin ennen vuosien 2008-2009 taantumaa.

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on noussut. Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2012 lopussa yli 66 000. Lukumäärä lisääntyi edellisvuodesta 9 000 henkilöllä. Kuusikko-kuntien toimeentulotuen saajista lähes 60 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja.