Suomen ensimmäinen vedenpolttolaitos Lestijärvelle

Maan ensimmäinen vedenpolttolaitos on valmistunut Keski-Pohjanmaalle Lestijärvelle. Sähköä ja lämpöä päästöttömästi puusta, vedestä ja ilmasta tuottava laitos otetaan käyttöön ensi viikolla.

Kuva: Turos Team Oy

Lestijärven vedenpolttolaitoksella hakkeesta saadulla energialla hajotetaan vesi vedyksi ja hapeksi. Tästä syystä prosessia kutsutaan veden polttamiseksi. Kaasu johdetaan turbiiniin sähköntuotantoon.

Laitos tuottaa yhteensä 1,2 megawattia sähköä ja lämpöä. Lämpö menee kunnan kaukolämpöverkkoon ja sähkö valtakunnanverkkoon. Laitos pystyisi 4,2 megawatin tuotantoon.

Kaasuturbiini käynnistetään rypsiöljyllä, joka on paikallista alkuperää. Lisäksi myytävä, kuivattu hake tuo laitoksen käyttäjälle lisätuloja.

Laitoksen tuloon Lestijärvelle vaikuttivat tarjolla olevat tilat. Ilman niitä investointi olisi parin miljoonan luokkaa. Keksinnön takana oleva Turos Team Oy on liisannut vedenpolttolaitoksen Lestijärven hakeosuuskunnalle 10 vuodeksi.