Haukilahden pohjavedenottamo vaatii vielä lupia ja suunnittelua

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ennakoi päätöksen vesiluvasta tulevan loppuvuodesta. Rakennustöihin pyritään pääsemään ensi vuonna.

vedenottamot
pohjavesi kaivo avokaivo
Yle

Haukilahden pohjavedenottamon rakennusaikataulu elää vielä. Lappeenrannan Energia suunnittelee aloittavansa Haukilahden pohjavedenottamon rakennustyöt ensi vuonna.

Konsernin tytäryhtiö Lappeenrannan Lämpövoima odottaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilupaa. Aluehallintoviraston mukaan lupa on tulossa aikaisintaan loppuvuonna.

Aluehallintoviraston mukaan luvan antaminen voi venyä pidemmälle, mikäli lupaa varten tarvitsee tehdä lisäselvityksiä annettujen mielipiteiden ja muistutusten pohjalta. Lupahakemus on nähtävillä mielipiteitä ja muistutuksia varten Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa lokakuun 7. päivään asti.

Aluehallintoviraston päätöksestä voi vielä valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lappeenrannan Lämpövoima esittää lupahakemuksessaan, että toiminnanharjoittaminen voi alkaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Rahoitusta sovitellaan konsernin budjettiin

Haukilahdessa on vielä edessä suunnittelutöitä ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Lisäksi vedenottamon käyttöönotosta täytyy tehdä vielä erillinen hakemus seudulliseen ympäristötoimeen.

Haukilahdesta suunnitellaan pumpattavan pohjavettä keskimäärin 2000 kuutiometriä vuorokaudessa. Vesi johdetaan Lappeenrannan vesijohtoverkostoon. Tulevaisuudessa vettä varaudutaan johtamaan Joutsenoon ja yli kuntarajojen verkostojen yhdistymisen myötä.

Alueella vuonna 2012 tehtyjen koepumppausten aikana vesi väheni lähikiinteistöjen kaivoista. Haittoihin varaudutaan niin, että kiinteistöt liitetään kunnalliseen vesiverkostoon.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on omassa lausunnossaan todennut, että pohjaveden pumppaamiselle on tarpeen myöntä lupa yhdyskunnan vedenhankinnan tarpeisiin.

Itse vedenottamon rakentaminen maksaa Lappeenrannan Lämpövoiman arvion mukaan vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Energia valmistelee parhaillaan ensi vuoden talousarviotaan, johon rakennustöiden kustannukset pyritään sovittamaan.