Stora Enson tärpättipäästöt käynnistivät laajan selvitystyön

Oulun tehtaan öljynerotusaltaan kautta on päässyt karkaamaan tärpättiä mereen syyskuun aikana jo kahdesti.

Kotimaa
Stora Enson ympärillä Oulun Nuottasaaressa sijaitseva metsä- ja kemian teollisuus kuluttaa 1200 Gwh sähköä vuodessa. Se on melkein puolet koko kaupungin kulutuksesta.
Stora Enson Oulun tehtaat.Yle

Stora Enso on ryhtynyt toimiin Oulun tehdasalueella havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Tehdas on palkannut ulkopuolisen konsultin selvittämään tärpättiä luontoon päästäneen öljynerotusaltaan kunnon. Pöyryn tekemän selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma altaan kunnostamiseksi.

Stora Enson ympäristöpäällikön Mervi Partasen mukaan suunnittelu käynnistyy tällä viikolla, ja työn pitäisi valmistua lokakuun puoliväliin mennessä.

Tehdasta valvova Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on vaatinut Stora Ensoa ryhtymään parannustoimiin, sillä altaan kautta on päässyt haitallisia aineita mereen tässä kuussa jo kahdesti.

Partanen myöntää, että allas vaatii korjausta.

- Allas ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Se kyllä estää suurimmat vuodot, mutta sataprosenttisesti se ei ole toiminut näissä vuototilanteissa, ympäristöpäällikkö sanoo.

Ely vaatii uusia mittalaitteita

Ely-keskus on vaatinut Stora Ensoa hankkimaan Oulun tehtaalle myös uusia mittalaitteita. Tehtaan ympäristöpäällikkö Mervi Partanen kertoo, että asia on työn alla.

- Olemme käynnistäneet selvityksen sellaisten mittalaitteiden löytämiseksi, joilla olisi tarkoitus havaita mahdolliset tärpättivuodot hyvissä ajoin jo meidän prosesseissa. Olemme neuvotelleet asiasta jo useamman laitetoimittajan kanssa, ensimmäinen laite on tulossa koekäyttöön tällä viikolla.

Tähän asti tällaisia mittalaitteita ei ole tehtaalla ollut.

Stora Enso on toimittanut ely-keskukselle selvitykset tärpättipäästöistä ja tulevista toimenpiteistä keskiviikkona. Ely aikoo käydä selvitykset läpi nopeasti.

Päästöillä eri syyt

Stora Enson tärpättipäästöt tapahtuivat syyskuun alussa ja viime viikolla. Ympäristöpäällikön mukaan alkukuun päästö johtui teknisistä vioista ja vuodoista tehtaalla.

- Viat on käyty läpi ja selvitetty, miten tällaisia vuotoja jatkossa ennaltaehkäistään, Mervi Partanen selventää.

Partanen sanoo, että viimeviikkoinen päästö ei sen sijaan johtunut uudesta tehdasvuodosta, vaan puhdistustoimenpiteistä.

- Meidän piti puhdistaa viime vuodon aikana likaantunutta näytteenottolinjaa, ja kun aloimme tehdä sitä, pieni määrä tärpättiä pääsi öljynerotusaltaalle ja siitä vesistöön. Yhteensä raakatärpättiä pääsi veteen näissä kahdessa päästössä litran verran. Suurina pitoisuuksina tärpätti on vesistössä haitallinen aine, mutta näissä tapauksissa isoimmaksi haitaksi muodostui tärpätin haju.

Stora Enson molemmat tärpättipäästöt ovat poliisin tutkinnassa.