Vesi- ja ydinvoimalle uusi vero

Hallitus esittää vanhoille vesi- ja ydinvoimaloille uutta voimalaitosveroa. Kyse on jo useamman hallituksen valmistelemasta ns. windfall -verosta, joka koskee nyt myös vanhoja tuulimyllyjä. Veron tuotoksi arvioidaan noin 50 miljoonaa euroa.

talous
Loviisan ydinvoimala.
Loviisan ydinvoimalan molemmat yksiköt toimivat jälleen.Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Hallituksen laskelmien mukaan suurimman osan verosta maksavat vesivoimayhtiöt. Ydinvoimayhtiöden TVO:n ja Fortumin osuus veron määrästä on arvioiden mukaan kummallakin 5 miljoonan euron molemmin puolin vuoden aikana.

Ydinvoimayhtiöt tuottavat päästökaupasta hyötyvää sähköä enemmän kuin vesivoimayhtiöt, mutta vero ei määräydy voimaloiden sähkötehon mukaan, vaan vaihtelevien jälleenhankinta-arvojen mukaan. Ylimääräistä veroa ei voi säätää EU-säädösten mukaan suoraan sähkön tuotannon määrän mukaan.

Hallituksen arvion mukaan vesivoimayhtiöt maksavat verosta reilusti yli puolet ja ydinvoimayhtiöt reilusti alle puolet. Tuulivoiman osuus verosta on pieni.

Aikaisemmista kaavailusta poiketen hallitus lisäsi myös tuulivoiman tuotantomuotojen joukkoon, jotka ovat hyötyneet EU:n päästökaupan aiheuttamasta sähkön hinnan noususta. Hallituksen mukaan tähän vaikutti EU-oikeus, joka kohtelee tuotantomuotoja samalla tavalla.

Kymmenkunta tuulimyllyä verolle

Veroa joutuu maksamaan porrastetusti kaikki vähintään noin yhden megawatin voimalat, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004. Päästökauppa käynnistyi 2005.

Isoimmilla voimaloilla vero on enintään 1,5 prosenttia voimalan määritellystä arvosta. Arvoon tehdään ikäalennuksia, joten vanhimmat voimalat maksavat veroa vähemmän kuin uudet. Vesivoimaloilla veron määrä vaihtelee muutamasta sadasta tuhannesta kolmeen miljoonaan.

Hallituksen tekemien rajausten jälkeen veroa maksaa 130 vesivoimalaa, 4 ydinvoimalayksikköä ja kymmenkunta pientä tuulivoimalaa. Veroa ei peritä yhdistetystä lämmön ja sähkön yhteistuotannosta.

Tuotto laskenut roimasti

Hallitus alensi veron tuotto-odotuksia keväällä 50 miljoonaan euroon. Aikaisemmin verolla oli tarkoitus kerätä lähemmäksi 200 miljoonaa euroa. Julkisuudessa esiintyneiden arvioiden mukaan energiayhtiö Fortumin osuus veron tuotosta olisi aikaisemmin ollut jopa puolet.

Elinkeinoelämä on vastustanut veroa alusta asti voimakkaasti.

Veron vuosien valmistelun aikana voimayhtiöt ovat hyötyneet päästökaupan nostamasta sähkön pörssihinnasta. Päästöoikeuksien hinnat ovat olleet moninkertaisia nykyarvoon nähden ja tämä on vastaavasti lisännyt hiilidioksidivapaan tuotannon tuottoja. Suomessa tehdyissä selvityksissä yhtiöt hyötyivät viime vuosikymmenellä 500 miljoonaa euroa vuosittain kun päästöikeuden hinta oli 15 euroa. Nyt päästöoikeuden arvo on noin kolmannes siitä.

Vaikutuksia omistajille

Hallituksen arvion mukaan vero ei vaikuta kotitalouksien sähkön hintaan.

Vero vähentää voimalaitosten omistajien tulosta. Hallitus ei arvioi miten vero vaikuttaa voimalaitosten osakkuusyhtiöiden sähkön hintaan ja sitä kautta yrityksiin ja kotitalouksiin.