Pasta- ja riisisalaateista jopa puolet huonolaatuisia

Lounaspöytäsalaattien laatua selvittäneen tutkimuksen mukaan raakasalaatit olivat kaikki laadultaan hyviä, mutta pasta- ja riisisalaateista noin puolet oli laadultaan heikentyneitä tai huonoja. Elintarvikevalvonnan projektia toteutti kesän aikana Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Kotimaa
Ruokaa lautasella.
Mikko Kuusisalo / Yle

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteutti kesä-elokuussa elintarvikevalvonnan projektin, jonka tavoitteena oli selvittää lounasravintoloiden ja pizzerioiden lounaspöytäsalaattien hygieenistä laatua.

Näytteitä otettiin 36 eri lounasravintoloissa Lappeenrannassa, Joutsenossa, Ylämaalla ja Luumäellä. Salaateista 23 oli jäävuorisalaatti- ja kaalipohjaisia sekä 13 pasta- ja riisipohjaisia.

Salaattinäytteistä 30 (83 prosenttia) todettiin mikrobiologiselta laadultaan hyviksi, laadultaan heikentyneiksi 4 (11 prosenttia), ja huonoiksi 2 (6 prosenttia).

Pasta- ja riisisalaateista puolet huonoja

Raakasalaatit olivat kaikki laadultaan hyviä, mutta tutkituista kypsistä salaateista noin puolet oli laadultaan heikentyneitä tai huonoja. Ongelmia ilmeni erityisesti pastapohjaisissa salaateissa, mikä voi johtua kypsennyksen jälkeisestä liian hitaasta jäähdyttämisestä tai puutteista yleisessä hygieniassa.

Mikrobiologiselta laadultaan heikentyneissä ja huonoissa näytteissä viidessä (83 prosenttia) oli kohonnut enterobakteeripitoisuus. Puutteelliseen käsittelyhygieniaan viittaavaa Staphylococcus aureus bakteeria löytyi raja-arvon ylittävä määrä yhdestä näytteestä.

Listeria monocytogenes-bakteeria todettiin kahdessa näytteessä, mutta määrä ei ylittänyt raja-arvoa. Salaattinäytteistä ei todettu ulosteperäistä saastumista osoittavaa E.Coli- eikä ympäristöstä peräisin olevaa Bacillus cereus -bakteereita.

Salaattien lämpötilat liian korkeita

Näytteenoton yhteydessä mitattiin myös tarjoiltavien salaattien lämpötilat. Salaatit ovat kylmäsäilytystä vaativia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja niiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään 12 asteeseen.

Tarjoiltavista lounaspöytäsalaateista noin puolet oli tarjoilun aikana yli 12 asteen lämpötilassa. Laadultaan heikentyneissä tai huonoissa salaattinäytteissä kahdessa (33 prosenttia) oli liian korkea tarjoilulämpötila.

Elintarvikkeiden laatua heikentävien bakteerien joutuminen elintarvikkeeseen sekä lisääntyminen ruoassa voidaan estää hyvällä yleis- ja käsittelyhygienialla sekä noudattamalla ruoanvalmistuksesta, säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tarjoilusta annettuja olosuhde- ja lämpötilavaatimuksia.

Näytteenottoprojektin tuloksia hyödynnetään valvonnassa ja valvontaa tullaan kohdentamaan havaittuihin epäkohtiin, erityisesti salaattien tarjoilulämpötilojen ja -aikojen hallintaan sekä käsittelyhygieniaan.