1. yle.fi
  2. Uutiset

YIT osti 87 voimalan tuulipuistohankkeen Lestijärveltä

Lestijärven Tuulivoima Oy on myynyt rakennusyhtiö YIT:lle oikeudet suureen tuulipuistoon. Ensimmäiset voimalat on tarkoitus ottaa käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017. Lestijärven Tuulivoima Oy laski aiemmin hankkeen kokonaiskustannusten nousevan 550 miljoonaan euroon.

talous
Hakkuukaistale metsässä
Petra Haavisto / Yle

Mikäli Lestijärven tuulipuisto valmistuu suunnitellussa laajuudessaan Keski-Pohjanmaalle, tuottaa se YIT:n mukaan sähköä 770 GWh, mikä vastaa Hämeenlinnan kokoisen kaupungin vuosikulutusta. Voimaloiden nimellisteho olisi noin 300 MW. Tuulivoimaloiden lukumäärä määritellään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaavoitus- ja lupaprosessien aikana. Jo hieman aiemmin hankkeen laajuus supistui 121 voimalasta 87 myllyyn. Lestijärven Tuulivoima Oy:n toimitusjohtaja Aki Simunaniemen mukaan tällä haluttiin varautua ennakkoon siihen, että voimaloille suunnitellut suojaetäisyydet ovat kasvamassa. Näin halutaan varmistaa hankkeen nopea eteneminen.

Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien valmistuttua. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi rakennusaikaisen rahoituksen sekä sijoittajien varmistuminen. Aikataulun toteutuessa ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017. Hankkeen YVA-ohjelman kuulemisvaihe päättyi juuri.

Toteutuessaan täysimittaisena hanke olisi yksi Suomen suurimmista sisämaahan toteutetuista tuulivoimapuistoista. Hankealueen pinta-ala on noin 8 000 hehtaaria, joka muodostuu pääosin yksityisiltä maanomistajilta vuokratuista maista. YIT:n mukaan alue on optimaalinen tuulivoimarakentamiselle, sillä sen tuuliolosuhteet vastaavat rannikon olosuhteita.

Voimalatorneista aiempaa korkeampia

Lestijärvelle on mahdollista rakentaa merkittävästi korkeampia tuulivoimaloita kuin Suomeen viime vuosina on rakennettu. Voimaloiden suunniteltu napakorkeus nousee 170 metriin. Trafi on myöntänyt hankkeelle rakennuskorkeudeksi 240 metriä.

YIT jatkaa jo tehtyjen hankesuunnitelmien kehittämistä yhteistyössä Lestijärven Tuulivoiman kanssa. YIT vastaa tuulivoimapuiston toteuttamisesta, jossa hyödynnetään YIT:n valtakunnallista osaamista sekä paikallista alihankintaverkostoa.

– Olen iloinen, että hankkeen kehittämistä jatkaa Suomen suurin rakentaja, jolla on jo kokemusta tuulivoimapuistojen toteuttamisesta. YIT jatkaa hankkeen kehittämistä jo tehtyjen suunnitelmien pohjalta ja Lestijärven Tuulivoima Oy on tässä kehitystyössä edelleen vahvasti mukana, kertoo Lestijärven Tuulivoima Oy:n toimitusjohtaja Aki Simunaniemi tiedotteessa.

Myös Lestijärven kunnassa hankkeen toteutumista odotetaan positiivisin mielin. Toteutuessaan tuulivoimapuisto olisi merkittävä taloudellinen tulonlähde Lestijärvelle.

– Kunnan kannalta on ilo tarjota mahdollisuus uusiutuvan energiahankkeen toteuttamiseen. Hanke on merkittävä koko talousalueen kannalta, myös yli kuntarajojen. Tuulivoimapuiston työllistävä vaikutus alueelle on suuri ja hanke on tervetullut lisä kunnan elinkeinoelämälle. Olen erittäin tyytyväinen nyt solmittuun sopimukseen, sanoo Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen.

YIT kertoo kehittäneensä uusia, kustannustehokkaita perustusratkaisuja muun muassa maaston ja tuulivoimatuotantoon vaikuttavien olosuhteiden tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi Lestijärvellä pitää rakentaa 30 kilometriä uusia metsäautoteita sekä leventää ja vahvistaa olemassa olevia.

Valmiiden tuulivoimaloiden määrän lisäämiseksi YIT osallistuu strategiansa mukaisesti yhä enemmän hankkeiden kehittämiseen myös niiden alkuvaiheessa.

Lue seuraavaksi