Opettajat helisemässä aggressiivisten oppilaiden kanssa

Opettajien ja vanhempien on välillä vaikea olla provosoitumatta vihamielisen lapsen tai nuoren kanssa. Etteivät Alppilan koulun kaltaiset tapaukset toistuisi, opettajat toivovat lisää tukea ongelmatilanteiden hoitamiseen.

Kotimaa
liitutaulu ja sieni
Yle

Alppilan yläkoulun tapaus, jossa opettaja poisti koulun ruokalasta kovaan ääneen kommentoivan oppilaan, sai opettajat yleisesti miettimään omia toimiaan ongelmatilanteissa.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan viime vuonna opetusalan työntekijöistä 5,2 prosenttia koki työväkivaltaa kuluneen kahdentoista kuukauden aikana.

- Uhan tai väkivallan kokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia. Koulumaailmassa ehkä kaikkein yleisintä on nimittely, huutelu ja halventavien sanojen käyttö. Myös uhkailut tietyillä seurauksilla ovat yleisiä. Enimmäkseen kuitenkin sanallista kuin fyysistä uhkaa, tietää hoitotieteen professori Maritta Välimäki Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

Välimäen mukaan kouluympäristössä on aina ollut nuoria, joiden on vaikea keskittyä opetukseen. Väkivaltaa kokeneiden opettajien luku on kuitenkin suuri, ja se pitää ottaa Välimäen mukaan vakavasti.

- On hienoa, että väkivallan kokemuksiin on viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Mielenkiintoista on, että kun asioihin kiinnitetään enemmän huomiota, niitä myös tilastoidaan enemmän.

Kurinpito on viimeinen toimi

Opettajat ovat ilmaisseet tarpeensa saada lisätukea ja koulutusta ongelmatilanteissa toimimisesta. Opettajien pitäisi aina muistaa, että aikuista vastassa on lapsi tai nuori.

- Ei ole helppoa olla provosoitumatta aggressiivisessa tilanteessa, kaikki vanhemmat kyllä tietävät tilanteen haastavuuden.

Ei ole helppoa olla provosoitumatta aggressiivisessa tilanteessa, kaikki vanhemmat kyllä tietävät tilanteen haastavuuden.

Maritta Välimäki

- Periaatteessa nuoret ovat fiksuja, tunnollisia ja mukavia. En haluaisi, että heitä syyllistetään. Asioiden myönteinen eteenpäin vienti on kaikkien kannalta parempi ratkaisu kuin lähteä ensimmäisenä rankaisemaan.

Kouluissa on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat ennakoivien tilanteiden ehkäisevän väkivaltaa.

- Ennakointia on myös sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Kurinpidolliset toimet tulevat viimeisinä. Tutkimusten mukaan niillä ei pidemmän päälle ole myönteisiä seurauksia, sanoo Välimäki.

Opettajien on vaikea tunnistaa, koska kyseessä on normaalin lapsen huomionhakuisuus tai muu vakavampi ongelma.

- Tämän peruskysymyksen äärellä terveydenhuolto ja opettajat painivat päivittäin. Opettajien mukaan tarvitaan lisää tietoa ja taitoa. Asian tunnistaminen ei ole aina helppoa edes lapsen omille vanhemmille.

Periaatteessa nuoret ovat fiksuja, tunnollisia ja mukavia. En haluaisi, että heitä syyllistetään.

Maritta Välimäki

Verkkokurssi antaa apua vaikeisiin tilanteisiin.

Oppilaiden tietosuoja voi estää opettajia saamasta tietoonsa tärkeitä ja merkityksellisiä asioita oppilaistaan.

- Nuori voi salata asioitaan jopa omilta vanhemmiltaan, ja olla kertomatta vaikkapa terveydestään. Kun koulun ja perheiden yhteistyö toimii hyvin, on luonnollista että vanhempien avioerosta tai lähipiirissä tapahtuneesta sairaudesta kerrotaan kouluun. Salailuilmapiiri syntyy, jos ilmassa on kitkaa, tietää Maritta Välimäki.

Välimäki kertoo, että Suomen kouluissa on tällä hetkellä kaikki mahdollisuudet luoda hyvä yhteistyö perheiden ja koulun välille.

- On vanhempainiltoja ja yhteisiä asioita, joiden eteen puuhastellaan. On myös hieno sähköinen informaatiokanava. Kaikki kuitenkin riippuu vanhemmista, miten tällainen koulun lähestyminen koetaan. Periaatteessa nykyään saa aina apua, jos sitä hakee.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos etsii parhaillaan uusia keinoja, miten toimia levottomasti ja aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa. Laitoksen työryhmä on kuunnellut opettajien kokemuksia erilaisista ongelmatilanteista. Kokemuksia hyödynnetään opettajille tarkoitetun verkkokurssin sisällön kehittämisessä.

- Verkkokurssin on tarkoitus tulla käyttöön ympäri Suomea. Pilotti on jo alkanut ja tarkoitus on pikapuolin lähteä liikkeelle rajusti, kertoo Välimäki.