Saimaanlohen pelastusoperaatio Ala-Koitajoella alkaa

Alkuvaiheessa jokeen siirretään radiolähettimillä varustettuja kutulohia Pielisjoesta, lisäksi Ala-Koitajokeen tuodaan koulittuja lohenpoikasia kalanviljelylaitokselta Paltamosta.

luonto
Saimaan järvilohen istutus alkaa Ala-Koitajoella
RKTL / Markku Gavrilov

Toimenpiteet Saimaan järvilohen luontaisen poikastuotannon edistämiseksi alkavat tällä viikolla Ala-Koitajoella Ilomantsissa ja Joensuussa.

Alkuvaiheessa jokeen siirretään radiolähettimillä varustettuja kutulohia Pielisjoesta, lisäksi Ala-Koitajokeen tuodaan koulittuja lohenpoikasia kalanviljelylaitokselta Paltamosta.

Vielä kuusi vuotta kestävän koejakson mahdollistaa Korkeimman hallinto-oikeuden aikaisempi päätös, jonka mukaan voimayhtiö Vattenfallin on lisättävä veden juoksutusta Ala-Koitajoessa.

Istutusten lisäksi jokiuomaa joudutaan kunnostamaan niin, että järvilohen kutu uomassa onnistuu.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Jorma Piironen kertoo, että kysymyksessä on yksittäistä kalanistutusta huomattavasti suurempi hanke.

- Kyse on hyvinkin monimutkaisesta prosessista, kun yritetään palauttaa järvilohta luontaisen lisääntymisen piiriin.

- Sen poikastuotantohan on käytännössä ollut kalanviljelyn varassa jo yli 30 vuotta.

Kala on uhanalainen, se on ollut hyvin pitkiä aikoja täysin viljelyn varassa ja sillä on perinnöllisesti hyvin kapea populaatio

erikoistutkija Jorma Piironen

- Tässä on biologisesti hyvin mielenkiintoinen prosessi. Kala on uhanalainen, on ollut hyvin pitkiä aikoja täysin viljelyn varassa ja sillä on perinnöllisesti hyvin kapea populaatio. Elpyykö se vielä luontaisen lisääntymisen kautta.

- Kysymys on koko järvilohikannan pitkäaikaisen säilymisen ja selviytymisen avaimista.

Istutusten tuloksia saadaan tämän kesän koeistutusten osalta jo ensi kevääksi. Tänä vuonna jokeen istutetaan kutukaloja muutamia kymmeniä kappaleita. Jorma Piironen totaa, että tämän vuoksi suurin yksittäinen uhka kokeilun onnistumiselle on salakalastus.

- Kaloja tulee jokeen niin vähän, että yksikin salakalastaja voi saada aikaan mittavaa tuhoa.