1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kalliita hoitoja aiotaan karsia julkisesta terveydenhuollosta

Lakiesityksen mukaan julkisista varoista korvattavan terveydenhuollon  palveluvalikoimaan ei kuulu hoito, jonka terveyshyöty on vähäinen ja jonka kustannukset ovat kohtuuttoman suuret.  Ministeriön mukaan kirjaus vain selkeyttää nykytilannetta ja yhtenäistää alueellisesti kirjavia käytäntöjä.

Kotimaan uutiset
Lääkäri työskentelee leikkaussalissa.
Yle

Potilasjärjestöt ovat huolissaan hankkeista karsia Suomen julkisesta terveydenhuollosta kalliiksi käyvät hoidot.

Terveydenhuoltolain muutos on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä osana rajat ylittävän terveydenhuollon lakipakettia ja EU-direktiivin täytäntöönpanoa. Lakiesityksen mukaan julkisista varoista korvattavan terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei kuulu hoito, jonka terveyshyöty on vähäinen ja jonka kustannukset ovat kohtuuttoman suuret.

Ministeriön mukaan kirjaus vain selkeyttää nykytilannetta ja yhtenäistää alueellisesti kirjavia käytäntöjä.

Suomalaisetkin voivat kohta hakeutua hoitoon muihin EU:n ja Euroopan talousalueen maihin tai Sveitsiin ja saada sairausvakuutuksesta korvausta niistä hoidoista, jotka kuuluvat suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Tätä palveluvalikoimaa nyt määritellään ja se koskee myös suomalaisten Suomessa saamia hoitoja. Ensi vuoden alusta voimaantulevaksi tarkoitetussa lakiesityksessä on hoidon tarpeen rinnalle nostettu kustannusharkinta.

Erityisasiantuntija Riitta Vuorisalo Suomen Sosiaali- ja Terveys ry:stä on huolestunut. Hänen mukaansa kyse on täysin suomalaisesta linjauksesta. EU:n potilasdirektiivin täytäntöönpano ei edellytä kustannusten nostamista tarpeen rinnalle, kun päätetään hoidosta, sanoo Vuorisalo.

''Hintalappu jokaisen hoidon päälle''

Palveluvalikoiman ja sen mitkä hoidot siihen eivät kuulu, määrittelisi toimielin, johon kuuluu sosiaali- ja terveysalan viranomaisia ja Kuntaliiton edustaja. Sen päätöksistä ei voi valittaa. Potilaiden edustajia siinä ei ole.

Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson muistuttaa, että harvinaissairauksista kärsivät ovat heterogeeninen ryhmä. Lääkkeet ovat harvinaisia, hoidon oikea-aikaisuus on tärkeää ja hoitoa voidaan tarvita pitkään, hän muistuttaa.

- Miten tällainen virkamieslähtöinen konklaavi pystyy määrittelemään hoidot ja hoidon tarpeet. Hintalappu pitäisi laittaa jokaisen hoidon päälle. Tällainen ajatustapa on vieras meillä invalidiliitossa, sanoo Gustafsson.

STM: Tämä yhtenäistää käytäntöjä

Lain valmistellut neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen Sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että kustannusten esiin nostaminen on osa kokonaisuutta kun puhutaan julkisin varoin rahoitettavista hoidoista. Mustosen mukaan on parempi, että niistä puhutaan avoimesti ja yritetään luoda kriteerit, joilla Suomessa terveydenhuollon palvelua annetaan.

Mustosen mukaan on potilaiden yhdenvertaisuudenkin kannalta parempi, että hoitokriteerit määritellään keskitetysti, kuin että linjaukset määriteltäisiin kussakin kunnassa erikseen.

Lue seuraavaksi