Jokihelmisimpukka häviämässä Kainuun vesistä

Veden laadun muutokset ja vesiuoman käsittelyt uhkaavat jokihelmisimpukan kantoja Kainuussa.

luonto
Jokihelmisimpukka on erinomainen vesistöjen tilan mittari.
Jokihelmisimpukka on erinomainen vesistöjen tilan mittari.Sami Lindblad / YLE

Raakku eli jokihelmisimpukka taantuu Kainuun virtavesissä.

Metsähallituksen mukaan Kainuussa Oulujoen vesistöalueella on jäljellä tiettävästi yhdeksän raakun asuttamaa virtavettä. Nämä sijoittuvat Paltamon, Ristijärven, Puolangan, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Näissäkin raakun lisääntyminen on heikkoa ja kannat pieniä.

Monet raakkuesiintymät ovat jo ehtineet hävitä veden laadun muutosten ja erilaisten vesiuoman käsittelyiden seurauksena. Raakkuesiintymiä uhkaavat tällä hetkellä etenkin puroihin kulkeutuva kiintoaines sekä ravinnekuormitus.

Raakun esiintymistä on tutkittu Hyrynsalmen vesistöreitillä viime ja tänä vuonna. Sähkökoekalastuksia ja vesikiikarointeja on tehty noin 70 purolla ja joella.