Hyppää sisältöön

Turun amk haluaa hammasteknikkokoulutuksen

Uusi koulutusohjelma on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017. Jos opinahjo saa hakemukselleen valtion hyväksynnän, Turkuun syntyisi laaja hammasalan koulutuskeskittymä.

Turun ammattikorkeakoulu hakee lupaa hammasteknikkokoulutuksen järjestämiseen. Opetus alkaisi syksyllä 2017, mutta se edellyttää valtiolta hankerahoitusta.

Ammatttikorkeakoulu katsoo, että uuden koulutuksen myötä alueelle rakentuisi entistä vahvempi hammasalan keskittymä. Turussa on jo entuudestaan hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta.

Hammasteknikkokoulutus sisältyy opinahjon toimilupahakemukseen, jonka käsittelee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ammattikorkeakoulun painopistealoina on tarkoitus säilyttää tekniikka, sosiaali- ja terveys, liiketalous ja kulttuuri. Nykyisiä koulutusohjelmia ei esitetä lakkautettaviksi.