Kolmen yliopiston yhteisyritys perustetaan ─ myy koulutuspalveluita ulkomaille

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot alkavat yhteistuumin myymään koulutuspalveluitaan. Nyt myös Tampereen yliopisto on päättänyt, että se alkaa osakkaaksi yhteiseen koulutusvientiyritykseen.

Kotimaa
Korkeakouluopiskelijoita luennolla.
Yle

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteinen koulutusvientiyhtiö alkaa markkinoida ja myydä omistajayliopistojensa kansainvälisiä koulutuspalveluja.

Nyt myös Tampereen yliopiston hallitus on päätänyt, että yliopisto lähtee mukaan koulutusvientiyritykseen. Itä-Suomen ja Turun yliopistojen hallitukset tekivät vastaavan päätöksen jo aiemmin syyskuussa. Koulutusvientiyhtiö perustetaan mahdollisimman pian. Kukin osakasyliopisto osallistuu yhtiön pääomittamiseen yhtäläisellä summalla.

Yhtiön tavoitteena on koulutusviennin liiketoiminnan edistäminen yliopistoissa sekä yliopistojen välisen koulutusvientiyhteistyön lisääminen ja koulutustuotteiden kehittäminen.

Kokonaisia tutkintoja ei voi myydä

Koulutusvientiyhtiönsä kautta yliopistot myyvät aluksi täydennyskoulutusta, opintomoduuleja ja tilauskoulutuksia. Mahdollisia asiakkaita ovat muun muassa ulkomaiset yritykset, julkisorganisaatiot, yliopistot sekä täydennys- ja tutkintokoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt. Asiakkaina voivat olla myös ulkomailla toimivat suomalaisyritykset.

- Yhdistämällä kolmen yliopiston voimavarat pystymme tarjoamaan laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa koulutusta kuin jos kukin yliopisto toimisi yksin, Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen toteaa.

Koulutusvientiyhtiön toimitusjohtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä, ja toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Kaikissa kolmessa yliopistossa on koulutusvientikoordinaattorin tehtävä. Koulutusvienti on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alussa.

Kokonaisia tutkintoja yliopistot eivät voi myydä, koska yliopistoilla ei ole oikeutta periä lukukausimaksua. Siksi koulutusvienti on toistaiseksi pienehköä ja täydennyskoulutuspainotteista.