OAJ: Koulujen lakkautukset eivät saa johtaa ryhmäkokojen kasvuun

Kasvattamalla liikaa opetusryhmien kokoja saatetaan menettää valtion ryhmäkokojen pienentämiseksi tarkoitettuja avustuksia. Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää huolestuttavana sitä, että moni kunta harkitsee jopa tuesta luopumista kasvattaakseen luokkien kokoa.

Nämä takit saattavat tulevina lukuvuosina roikkua jonkun muun koulun eteisessä. Kuva: Hilma Oksa

Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, ettei opetusryhmien koot eivät saa kasvaa koululeikkausten myötä.

Vaarana on, että muuten saatetaan menettää Opetus- ja kulttuuriministeriön ryhmäkokojen pienentämiseksi tarkoitetut avustukset.

- Tuen tavoitteena on pienentää ryhmiä, jotta lapset saavat yksilöllistä ja itselleen kohdennettua opetusta. Jos kunta toimii toisin, ministeriö ei tule myöskään myöntämään tukia. Näitä seurataan tarkkaan, Luukkainen muistuttaa.

Luukkainen pitää huolestuttavana, että viime vuosien aikana osa kunnista Suomessa on ryhtynyt harkitsemaan avustuksista.

- Tiedän valitettavasti Suomessa kuntia, jotka ovat jättäneet hakematta tukea, jotta voisivat nostaa ryhmäkokoja kouluissa. Mielestäni näin meneteltäessä on osoitettu suurta ymmärtämättömyyttä. Se on silloin puhdasta euromatematiikkaa, eikä lasten parhaalla ole mitään tekemistä asian kanssa.

- Näissä säästöyrityksissä ei edes ole aina onnistuttu, vaan on menetetty enemmän rahaa kuin on saatu sitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kerrotaan, että ryhmäkokohakemusten määrä on kuitenkin toistaiseksi säilynyt vuosittain kutakuinkin samana. Vuosittain avustusta hakee noin 240 kuntaa. Suurempien kuntien kerrotaan harvemmin luopuvan tuista.

Mikkelissä huoli palveluverkkoselvityksen vaikutuksista

Mikkelin tai Etelä-Savon tilanteeseen Luukkanen ei halua ottaa kantaa. Sen sijaan Mikkelin opettajien ammattiyhdistys ry:n puheenjohtaja Mikko Siitonen kertoo, että Etelä-Savossa esimerkiksi entinen Ristiinan kunta jätti hakematta avustusta vuonna 2012.

Mikkelin opettajien ammattiyhdistys on nostanut metelin siitä, että kaupungin teettämän palveluverkkoselvityksen ehdotukset voisivat vaarantaa luokkakokojen pienentämiseksi kohdennetun avustuksen saannin. Mikkelin kaupungin palveluverkkoselvityksessä ehdotetaan muun muassa seitsemän koulun lakkauttamista Mikkelin alueelta.

- Jos loppuraportin toimenpide-ehdotukset toteutetaan sellaisenaan, keskimääräinen opetusryhmäkoko kasvaa. Tämä on sikäli huolestuttavaa, että tuen menettäminen koskisi kaikkia Mikkelin kouluja. Ei siis pelkästään niitä, joita palvelutyöryhmän raportti koskee, Mikkelin opettajien ammattiyhdistys ry:n puheenjohtaja Mikko Siitonen toteaa.

Ammattiyhdistyksen pelkona on myös, että samalla opetukseen kohdennetut resurssit vähenisivät, opettaminen vaikeutuisi, työrauhaongemat lisääntyisivät ja opettajan työ muuttuisi kuormittavammaksi.

Palveluverkkoselvitystyöryhmän puheenjohtajana toiminut Osmo Ukkonen (sd.) kertoo, että asia on otettu huomioon selvityksessä. Hänestä selvityksessä ehdotetut mahdolliset lakkauttamiset eivät uhkaa avustuksen saantia jatkossa. Ukkonen myös korostaa, että tarkoituksena ei ole kasvattaa luokkakokoja.

Opetushallitus myönsi Mikkelin kaupungille tälle lukukaudelle 650 000 euroa avustusta.