Kivihiili ohitti puun lauhdesähkön tuotannossa

Konsulttiyhtiö Pöyryn selvityksen mukaan puun kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa on heikentynyt oleellisesti. Syynä on metsähakkeen tuen aleneminen.

Kotimaa
Kivihiilikasa Helsingin Hanasaaressa.
Helsinkiläisillä on yksi Suomen suurimmista hiilijalanjäljistä.Yle / Tommi Pesonen

Bioenergia ry:n Pöyryltä tilaaman selvityksen mukaan kivihiili on nyt puuta edullisempi polttoaine lauhdesähkön tuotannossa. Lauhdesähkön osuus Suomen sähköntuontannosta on noin 13 prosenttia.

- Metsähakkeen tuki laski vuoden alusta, ja päästöoikeuksien ja kivihiilen hinnat ovat matalat, valottaa Bioenergiayhdistyksen toimitusjohtaja Jyrki Peisa.

Selvityksessä nousee esiin myös huoli metsähakkeen asemasta yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa. Kivihiilen käyttö yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa lisääntyi jo viime talvena.

Peisa katsoo, että nykyinen tilanne vaarantaa metsähakkeen kilpailukyvyn. Hänen mukaansa fossiilisten polttoaineiden uutta nousua ei ollut näkyvissä vielä silloin kun nykyinen haketuki päätettiin.

Selvityksen mukaan ratkaisu metsähakkeen ahdinkoon olisi sen tuen palauttaminen viime vuoden tasolle.

Selvityksessä arvioidaan, että tuen noston työllisyysvaikutus olisi 850 henkilötyövuotta. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenisivät 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Veroratkaisuilla hakkeen asemaa lauhdesähkön tuotannossa ei voida parantaa, sillä sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia. Metsähakkeen tuen nostaminen edellyttäisi EU:n lainsäädännön mukaan kuitenkin turpeen veron laskemista.