YK: Aliravittujen määrä vähentynyt - joka kahdeksas näkee yhä nälkää

Maailmassa näkee yhä nälkää yli 840 miljoonaa ihmistä, ja Afrikan väestöstä aliravittuja on yli viidennes.

Ulkomaat

Kroonisesti aliravittujen määrä on vähentynyt maailmassa 17 prosentilla 1990-luvun alusta, kertovat YK-järjestöt raportissaan. Myönteisestä kehityksestä huolimatta aliravitsemuksesta kärsii edelleen joka kahdeksas maailman ihminen.

YK arvioi vuotuisessa raportissaan, että vuosina 2011 - 2013 aliravittuja on 842 miljoonaa. Edellisellä tarkastelujaksolla 2010 - 2012 määräksi arvioitiin 868 miljoonaa.

Aliravituista suuri enemmistö, 827 miljoonaa, elää kehitysmaissa. Niissä aliravittuja arvioidaan olevan 14,3 prosenttia väestöstä.

Suhteessa väkilukuun ongelma on pahin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa lähes joka neljäs on aliravittu. Etelä-Aasiassa puolestaan on lukumääräisesti eniten aliravittuja, 295 miljoonaa.

YK-järjestöjen mukaan kehitysmaat ovat edenneet aliravitsemuksen vähentämisessä, ja monet saattavat onnistua saavuttamaan YK:n vuosituhattavoitteen. Sen mukaan aliravittujen osuus väestöstä tulisi puolittaa vuoteen 2015 mennessä. YK:n mukaan 62 maata on tähän mennessä saavuttanut tavoitteen ja kuusi muuta saavuttamassa.

Sen sijaan maat tuskin saavuttvat Maailman ruokahuippukokouksen vuonna 1996 asettamaa tavoitetta, jonka mukaan aliravittujen määrä kehitysmaissa puolitettaisiin 498 miljoonaan vuoteen 2015 mennessä.

Raportin takana ovat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Maailman ruokaohjelma WFP ja Kansainvälinen maatalouden kehitysrahasto IFAD. Niiden määritelmän mukaan ihminen on aliravittu, jos hän ei riittävästi ravintoa elääkseen aktiivisesti ja terveenä.

Lähteet: AFP, Reuters, Yle Uutiset