Nuuskan matkustajatuonti vähentyi

Suomalaiset toivat vuoden aikana ulkomailta noin 5,9 miljoonaa rasiaa nuuskaa.

Kotimaa

Nuuskan matkustajatuonti Suomeen on vuodessa vähentynyt noin neljänneksen verran. TNS Gallupin matkustajaseurantatutkimuksen mukaan suomalaiset toivat 5,9 miljoonaa rasiaa nuuskaa Suomeen viime vuoden syyskuusta tämän vuoden elokuuhun ulottuvan ajanjakson aikana.

Savukkeiden tuontimäärä on pysynyt edelliseen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna lähes ennallaan, noin 576 miljoonassa savukkeessa.

TNS Gallup kerää tiedot matkustajatuonnista haastattelemalla viikoittain 500 henkilöä. Tutkimus toteutetaan Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta.