Lapin liitto jättää Euroopan alueiden neuvoston

Lapin liitto eroaa Euroopan alueiden neuvostosta (AER) ensi vuoden alussa. Lapin liiton maakuntajohtajan Mika Riipin mukaan AER:n toiminnan painopisteet ja jäsenalueiden koostumuksen muutokset eivät vastaa enää Lapin liiton tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kotimaa
Euroopan alueiden neuvoston logo.
Euroopan alueiden neuvoston logo.AER

Euroopan alueiden neuvosto, AER on Euroopan suurin alueiden viranomaisten riippumaton yhteistyöverkosto. AER on perustettu 1985 ja siinä on mukana lähes 230 alueellista ja 15 alueiden välistä organisaatioita 35 maasta. Lapin liitto on ollut AER:n jäsenenä 1990-luvun lopulta lähtien. Suomesta Euroopan alueiden neuvostossa on mukana kaikkiaan kahdeksan maakuntaa.

Maakuntajohtajan Mika Riipin mukaan taustalla on laajempi kysymys siitä kuinka ajat ovat muuttuneet ja kansainvälinen vaikuttamien ei enää tapahdu suoraan AER:n kaltaisten laajojen järjestöjen kautta.

- Vaikuttaminen tapahtuu nykyisin tiiviimmällä suoralla dialogilla eri toimijoiden kanssa esimerkiksi EU-tasolla ja myöskin muissa kahdenvälisissä suhteissa. Tämä AER on ollut pitkään sellainen foorumi missä harvaanasuttujen alueiden maakuntia on ollut mukana, mutta sen toiminta on hiipunut eikä siinä ole ollut sellaista sisältöä mitä me ollaan koettu tärkeiksi joten päätettiin tehdä linjaus, että eroamme.

Euroopan alueiden neuvoston jäsenyys on maksanut muutamia tuhansia euroja vuodessa. Lisäksi kustannuksia on syntynyt edustamisesta ja osallistumisesta. Noin 10 00 euron säästyneet varat suunnataan muuhun kansainväliseen toimintaan.

EU-suhteet oman toimiston kautta

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistot yhdistyivät vuoden 2013 alussa. Toimisto edustaa seitsemää maakuntaa: Etelä-Savoa, Kainuuta, Keski-Pohjanmaata, Lappia, Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Pohjanmaata ja Pohjois-Savoa.

Lapin liiton maakuntajohtajan Mika Riipin mukaan toimiston avulla pystytään tehokkaammin hoitamaan EU-edunvalvontaa.

- Se on nimenomaan väline joka seuraa aktiivisesti käytävää keskustelua jo asioiden valmisteluvaiheessa. Lisäksi toimisto järjestää suoria kontakteja valmistelevien ja päättävien tahojen kanssa. Meidän näkemys on, että toimintamalli on tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kun toimitaan näin suoraan.

Lapin liiton kansainvälistä toimintaa toteutetaan Mika Riipin mukaan kahdella tasolla. EU-yhteys tapahtuu ohjelmien kautta ja myös suorana vaikuttamisena niissä asioissa jotka koskettavat Lappia tai lappilaista elämää.

- Sitten ovat kahdenväliset suhteet kumppaneiden kanssa. Erityisesti kun puhutaan Venäjän aluehallinnosta tai Ruotsista ja Norjasta kun tehdään yhteistyöstä. En näe, että näissä olisi painopiste muuttunut, mutta ehkä toimintamalli on muuttunut ja tästä syystä tehtiin tämä ratkaisu.

Lapin liiton hallitus piti kokouksen Brysselissä. Lapin liiton edustajat vierailivat myös EU-komissiossa.