Syömishäiriöitä sairastavat saavat muita vähemmän lapsia

Anoreksiaa, bulimiaa ja BED-ahmintahäiriötä sairastavat saavat muita useammin keskenmenoja.

terveys

Syömishäiriöön sairastuneet saavat harvemmin lapsia kuin muut samanikäiset, ilmenee Helsingin yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdystä tutkimuksesta. Selvimmin lisääntymisterveyteen liittyvät ongelmat ilmenivät anoreksiasta (siirryt toiseen palveluun) eli laihuushäiriöstä kärsivillä.

Tutkimuksen mukaan bulimian (siirryt toiseen palveluun) eli ahmimishäiriön sairastaneilla raskaudenkeskeytysten riski oli miltei kaksinkertainen samanikäiseen väestöön verrattuna. Lisäksi toisenlaiseen BED-ahmintahäiriöön (siirryt toiseen palveluun) (binge eating disorder) taas liittyi yli kolminkertainen keskenmenon riski verrokkeihin nähden. BED:n vuoksi hoidossa olleiden naisten raskauksista joka toinen päättyi keskenmenoon.

Bulimiaa sairastaa useimmiten nuori nainen. Hän ahmii ja oksentaa ruokansa. Myös BED:tä sairastava ahmii, mutta hän ei oksenna. Tämä johtaa usein painon nousuun, jopa vaikeaan ylipainoon. Osa BED:stä kärsivistä ei tiedä sairastavansa.

Tutkimusmateriaali on saatu rekistereistä. Tämän vuoksi tutkijat eivät osaa sanoa, mistä syömishäiriöistä kärsivien potilaiden lisääntymisterveyden ongelmat johtuvat. Aiempien tutkimusten perusteella on todennäköistä, että ovat ainakin osittain seurausta sairastetusta syömishäiriöstä.

Tukimukseen osallistui 11 000 naista, joista runsaat 2 200 on ollut hoidossa Syömishäiriöklinikalla.

Tutkija Milla Linna sanookin, että syömishäiriön varhainen tunnistaminen ja tehokas hoito ovat avainasemassa lisääntymisterveyteen liittyvien ongelmien ehkäisemisessä.