"Vaalipiirien pitää noudattaa maakuntarajoja"

Satakunnan maakuntajohtaja ei hyväksy ajatusta Satakunnan vaalipiirin yhdistämisestä Varsinais-Suomen tai Pirkanmaan vaalipiiriin. Rajalan mielestä hallitus hutiloi ja vaarantaa demokratian toimivuuden.

Kotimaa
Rajala
Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala.Yle / Olli-Pekka Salli

Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala vaatii Satakunnan vaalipiirin säilyttämistä. Rajalan mukaan vaalipiirien pitäisi jatkossakin noudattaa maakuntien rajoja.

Vaalipiiriuudistuksessa on tarkoitus yhdistää pienimpiä vaalipiirejä, jotta eduskuntaan pääsisi eri puolilla maata suhteellisesti samankaltaisilla ääniosuuksilla. Oikeusministeriön työryhmä pitää ongelmallisena Lapin, Satakunnan ja Keski-Suomen vaalipiirejä, joissa äänikynnys nousee korkeammaksi kuin suuremmissa vaalipiireissä. Nyt oikeusministeriö kysyy maakuntien mielipidettä asiaa koskevaan perustuslain muutoksen pohdintaan.

Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala muistuttaa, että eduskuntaan on tärkeää saada myös alueellisesti tasainen edustus. Vaalipiirien yhdistäminen heikentäisi hänen mukaansa esimerkiksi Satakunnan edustusta eduskunnassa.

"Lakia ei syytä muuttaa"

Rajala esittää Satakunnan maakuntahallituksen lausunnoksi oikeusministeriön mietintöön, että maakuntaliitto pitäisi oikeusministeriön esitystä asiaa koskevasta perustuslain uudistuksesta kestämättömänä.

– Liian suuret vaalipiirit voivat vaarantaa alueellisen edustavuuden. Äänestysaktiivisuus voi laskea ja ehdokkaat asetetaan oletettavasti suurten vaalipiirien isoista kaupungeista, Rajalan valmistelemassa esityksessä todetaan.

Rajala esittää, että Satakuntaliitto paheksuisi asian nopeaa ja suppeaa valmistelua.

Tämä näyttää olevan hallituksen toimintatapa. Tämä on hutilointia.

Maakuntajohtaja Pertti Rajala

– Olen hyvin pettynyt siihen, miten hallitus on valmistelua tehnyt. On kyse perustuslain muuttamisesta. Se on koko lainsäädäntömme pohja. Kun sen muutokseen mennään pienessäkin yksityiskohdassa, pitäisi tehdä huolellista ja laajaa valmistelua. Nyt Sasin työryhmä muutamassa kuukaudessa, muutamaa asiantuntijaa kuullen teki hätäisen esityksen. Esimerkiksi meidän, lakkautettaviksi suunniteltavien vaalipiirien, edustajia ei kuultu! Tämä ei ole kansalaisyhteiskunnan tapa toimia, Rajala sanoo.

"Hallitus hutiloi"

Maakuntahallitus käsittelee Rajalan ehdotusta torstaina ja lähettää sen jälkeen lausuntonsa oikeusministeriölle. Rajalan esityksen loppupäätelmä on, että perustuslakia ei tässä vaiheessa pitäisi muuttaa.

– On vaikea sanoa, miksi lain valmistelu on tehty näin huonosti. Tämä näyttää olevan hallituksen toimintatapa. Tämä on hutilointia. Nähtävästi on niin voimakas tahtotila saada asia läpi, että asiaa ei katsottu järkeväksi tehdä valmistelua perusteellisesti, Rajala pahoittelee.

Kaikesta huolimatta maakuntajohtaja Pertti Rajala katsoo, että Satakunnan vaalipiiriä ei yhdistetä. Hän uskoo, että tulevat vaalit muuttavat poliittisen asetelman niin, että yhdistämisestä luovutaan.

– Teoreettisestikin aikaisin yhdistymisajankohta olisi 2019. Keskusta on jo jättänyt asiaan eriävän mielipiteen, ja gallupien valossa en usko, että ehdotus tulee toteutumaan, Rajala sanoo ja viittaa siihen, että keskusta saattaa nousta suurimmaksi puolueeksi seuraavissa vaaleissa.

Alueellinen edustavuus on tärkeämpi asia kuin piilevä äänikynnys

Maakuntajohtaja Pertti Rajala

Rajala sanoo myös ihmettelevänsä, että Keski-Suomen vaalipiiristä eduskuntaan valittu ministeri Henna Virkkunen (kok.) on jo ilmoittanut, että uudistus ei koske Keski-Suomea, vaikka hänen puoluetoverinsa Kimmo Sasi on esittänyt myös Keski-Suomen vaalipiirin yhdistämistä. Tällainen toiminta on Rajalan mielestä käsittämätöntä.

– Uudistus keskittäisi valtaa suuriin taajamiin ja Satakunnan oma ääni kuuluisi jatkossa huonosti. Me teemme liittona kaikkemme, että uudistus ei toteudu. Tapaamme seuraavaksi SDP:n johtoa asiassa. Toivomme, että hallitus vetäisi esityksensä pois ja käynnistäisi valmistelun uudestaan. Äänikynnyksen takia ei kannata tehdä pikaisia toimenpiteitä, jos se heikentää alueellista edustavuutta. Vihreillä ja mahdollisesti kokoomuksella on poliittisia intressejä muuttaa lakia, jotta he voittaisivat paikkoja, mutta demokratian ja alueellisen edustavuuden takia uudistus on todella vaarallista. Alueellinen edustavuus on tärkeämpi asia kuin piilevä äänikynnys, Rajala sanoo tuohtuneena.